Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.


  1. Prośba Pana Jarosława Janikowskiego o zajęcie stanowiska ZG SPAM w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

  2. Pismo Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów.

  3. Prośba Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego o udostępnienie dokumentów związanych z postacią Lecha Terpiłowskiego członka zasłużonego SPAM.

  4. Temat umów dzieło dla muzyków wykonawców poruszony podczas zebrania w MKiDN.

Czytaj więcej »

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

  1. Katalog czynności dla muzyków do ustawy o Statusie Artysty.

  2. Odpowiedź w sprawie dyrektora Centrum Spotkań w Lublinie.

  3. Odpowiedź ZG SPAM na projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata an stanowisko dyrektora instytucji kultury.

  4. Zaproszenie do Komitetu Honorowego IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

  5. Przyjęcie nowych członków do SPAM.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Projekt pisma do NIFC w sprawie projekt Ustawy Status Artysty.

Sprawa umowy o dzieło SPAM.

Odpowiedź MKiDN w sprawie emerytur dla harfistów.

Nowi członkowie SPAM.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r. 


Pożegnanie Wandy Wiłkomirskiej
Wybory dyrektora w Filharmonii Koszalińskiej
Status Artysty
Nowi członkowie SPAM

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

SPRAWA OPERY WROCŁAWSKIEJ

SPRAWA FILHARMONII NARODOWEJ

SPRAWA NOSPR

KOMISJA DS. EMERYTUR MKIDN

STATUS ARTYSTY MUZYKA WYKONAWCY

EMERYTURY DLA HARFISTÓW

NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

KONCERT CHARYTATYWNY ORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO FILHARMONII NARODOWEJ


Czytaj więcej »