Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.


Opinia w sprawie odwołania pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.

Zarząd otrzymał od Marszałka woj. Lubelskiego prośbę o opinię w sprawie odwołania Pani dyr. Kamil Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie. Otrzymał również pismo, w którym Pani Dyrektor wyczerpująco i szczegółowo ustosunkowuje się do przedstawionych jej w piśmie Marszałka zarzutów. W tej sytuacji ZG stwierdził, iż nie jest organem uprawnionym do oceny prawidłowości audytu i zasadności zarzutów oraz, że to na Urzędzie spoczywa obowiązek starannego wykonania nadzoru. Członkowie ZG zapoznali się także z opinią środowiskową dotyczącą zarządzania instytucją od strony artystycznej. Ogólnie można stwierdzić, że są to opinie umiarkowanie pozytywne, a to czego szczególnie oczekują pracownicy Teatru Muzycznego, to nie tyle kolejnych, drastycznych zmian, ile poczucia ładu i stałości w instytucji. W związku z tym Zarząd Główny nie znalazł wystarczających powodów do poparcia decyzji o odwołaniu dyrektor Pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.


Rodziny Pensjonariuszy o sytuacji w Domu Muzyka Seniora

Gośćmi ZG SPAM były Pani prof. Maria Orzechowska i Pani Aleksandra Bałdowska. Panie przedstawiły szereg zagadnień dotyczących ulepszenia funkcjonowania DMS i opieki nad pensjonariuszami. Zarząd Główny, który był Fundatorem Fundacji DMS, złożył powyższe zawiadomienie na ręce obecnego Przewodniczącego Rady Fundacji DMS, Pana Jana Popisa z prośbą, o ustosunkowanie się Rady jako organu nadzorczego. Pierwszego czerwca odbędzie się posiedzenie Rady DMS.


Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu - relacja z rozprawy M.Chmurzyńska

Pani Małgorzata Chmurzyńska zdała relację z kolejnej rozprawy sądowej w sprawie Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu, podczas której była obserwatorem. Pani Małgorzata z uwagi na szereg niedorzeczności i błędów w prowadzeniu całej rozprawy, zaproponowała jeszcze większe nagłośnienie sprawy poprzez napisanie oficjalnego stanowiska SPAM i przesłanie go do władz oraz napisanie obszernego artykułu do muzycznego miesięcznika Presto.


Opinia w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie.

ZG SPAM w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, po zasięgnięciu opinii środowiska muzycznego, za właściwą formę powołania dyrektora uważa przeprowadzenie konkursu.


Zaproszenie na XXXIX Walne Zebranie Członków ZKP 24 maja 2019 r.

ZG SPAM postanowiło, iż na XXXIX Walnym Zebraniu Członków ZKP 24 maja 2019 r. SPAM reprezentować będzie Pani Wiceprezes Katarzyna Janczewska-Sołomko.


ZG SPAM uchwałą nr 46 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Panią Natalię Sakławską.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.


Kandydat do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Oddział Warszawski SPAM zgłosił do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida kandydaturę Pana prof. Kazimierza Michalika. Tę propozycję poparli członkowie Zarządu Głównego.


Ustalenie tekstu do broszury informacyjnej dla członków SPAM.


Zarząd Główny ustalił tematy do broszury informacyjnej dla członków SPAM. Zostanie ona wysłana pocztą tradycyjną do osób, które nie posiadają adresu e-mail oraz do członków, którzy zalegają ponad 3 lata z opłacaniem składek. Broszura ma za zadanie poinformować o bieżącej działalności SPAM, o możliwościach jakie daje przynależenie do SPAM oraz zachęcić osoby, które przeszły na emeryturę i automatycznie przestały płacić składki, do pozostania w SPAM.Dom Muzyka Seniora.


Prezes Ryszard Cieśla zdał relację ze spotkania z muzykami podczas wizyty w Domu Muzyka Seniora. ZG SPAM dyskutował o roli SPAM w stworzeniu Fundacji Dom Muzyka Seniora i obecnym charakterze związku pomiędzy organizacjami. Członkowie ZG stwierdzili, iż Zarząd DMS powinien umieścić na stronie internetowej logo SPAM i podkreślić wkład SPAM w powstanie DMS. Zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia czytelnych zasad w ogólnodostępnym regulaminie przyjmowania seniorów do DMS oraz zasad przyznawania zniżki.Nowy Statut SPAM


Podczas zebrania Zarząd przeanalizował zapisy nowego statutu SPAM przesłane przez prawników.

Do kancelarii zostanie wysłany dokument z poprawkami ZG.Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu została nagłośniona w mediach dzięki ZG SPAM. Na stronie internetowej Polskiego Radia 3 będzie dostępny reportaż o całej sprawie. Pan Janikowski jest obecnie przed kolejną rozprawą. Z ramienia SPAM będzie w niej uczestniczyć Pani Małgorzata Chmurzyńska. Tekst Pani Chmurzyńskiej opisujący sprawę opublikowany na stronie i facebooku SPAM poruszył wiele osób ze świata muzyki.


ZG SPAM uchwałą nr 45 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Pana Piotra Pyca.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.


  1. Prośba Pana Jarosława Janikowskiego o zajęcie stanowiska ZG SPAM w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

  2. Pismo Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów.

  3. Prośba Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego o udostępnienie dokumentów związanych z postacią Lecha Terpiłowskiego członka zasłużonego SPAM.

  4. Temat umów dzieło dla muzyków wykonawców poruszony podczas zebrania w MKiDN.

Czytaj więcej »

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

  1. Katalog czynności dla muzyków do ustawy o Statusie Artysty.

  2. Odpowiedź w sprawie dyrektora Centrum Spotkań w Lublinie.

  3. Odpowiedź ZG SPAM na projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata an stanowisko dyrektora instytucji kultury.

  4. Zaproszenie do Komitetu Honorowego IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

  5. Przyjęcie nowych członków do SPAM.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Projekt pisma do NIFC w sprawie projekt Ustawy Status Artysty.

Sprawa umowy o dzieło SPAM.

Odpowiedź MKiDN w sprawie emerytur dla harfistów.

Nowi członkowie SPAM.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r. 


Pożegnanie Wandy Wiłkomirskiej
Wybory dyrektora w Filharmonii Koszalińskiej
Status Artysty
Nowi członkowie SPAM

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

SPRAWA OPERY WROCŁAWSKIEJ

SPRAWA FILHARMONII NARODOWEJ

SPRAWA NOSPR

KOMISJA DS. EMERYTUR MKIDN

STATUS ARTYSTY MUZYKA WYKONAWCY

EMERYTURY DLA HARFISTÓW

NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

KONCERT CHARYTATYWNY ORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO FILHARMONII NARODOWEJ


Czytaj więcej »