Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.09.2020 r.


Prezes SPAM poruszył temat Funduszu Wsparcia Kultury, który powstanie w IMiT. Czekamy na przedstawienie przez IMiT zasad przyznawania funduszu. W wstępnych zapisach, które znalazły się w konsultacjach społecznych zostało zapisane, że pieniądze będą przyznawane instytucjom i stowarzyszeniom oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sferze kultury, które mogą wykazać stratę poprzez przedstawienie dokumentów księgowych.


ZG SPAM podjął następujące uchwały:

Uchwałę nr 65 o reprezentacji SPAM w Radzie Darczyńców, którą będzie pełnić Prezes SPAM lub Wiceprezesi.

Uchwałę nr 66 o wybraniu kandydatek do reprezentacji SPAM w Radzie Fundacji: Pani Małgorzaty Chmurzyńskiej i Pani Marty Straszyńskiej.


Do SPAM zostały przyjęte uchwałą nr 67 jednogłośnie przez Zarząd Główny następujące osoby: Edyta Piasecka i Piotr Beciński.


Podczas obchodu stulecia Związku Literatów Polskich SPAM będzie reprezentował Pan Prezes Ryszard Cieśla.