Dokumenty członkowskie

Statut Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Statut 2013

Formularze Przyjęcia do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Deklaracja składek

Formularz przyjęcia do Stowarzyszenia