Dokumenty członkowskie

Statut Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Statut 2013

Formularze Przyjęcia do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Deklaracja wysokości składek członkowskich 2017

Formularz przyjęcia do Stowarzyszenia