Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 24.09.2019 r.


Na zebranie ZG SPAM został zaproszony Pan Jarosław Janikowski. Pani Małgorzata Chmurzyńska zdała relację z rozprawy sądu II instancji w sprawie Pana Janikowskiego. Wyrok został podtrzymany. M.Chmurzuńśka powiedziała, iż jej zdaniem sędzia nie zapoznał się dokładnie ze sprawą a podtrzymanie wyroku oparł na uzasadnieniu sędziny z ostatniej rozprawy oraz na zeznaniach „poszkodowanej”. Sąd II instancji podkreślił szkodliwość społeczną gry na fortepianie oraz to, że wyrok ma mieć wychowawczy oddźwięk. 

Pan Janikowski podkreślił, że sprawa ta może dotyczyć każdego muzyka i aby zahamować możliwość wydawania podobnych wyroków przez sądy w przyszłości, zaproponował ZG SPAM, aby podjął następujące działania:

1.      Wykorzystać zainteresowanie jakie sprawa wzbudziła na Facebooku i opublikować stanowisko ZG SPAM odnoszące się do wyroku Sądu II instancji.

2.      Przesłać list do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

2.      Przesłać petycję do wszystkich znanych osobistości świata muzycznego oraz do PRM z prośbą o podpis oraz zamieścić ją na stronie z petycjami, aby każdy mógł ją podpisać.

3.      Zorganizowanie specjalnego funduszu finansowego na zatrudnienie najlepszych prawników i przesłanie sprawy do Sądu Najwyższego (obecnie koszty jakie poniósł Pan Janikowski to około 10 000 zł).

Następnie członkowie ZG SPAM dyskutowali we własnym gronie.

ZG SPAM obiecał Panu Janikowskiemu nagłośnienie całej sprawy i wywiązał się bardzo dobrze z tej obietnicy. Oprócz czterystu tysięcy odbiorców oświadczenia SPAM w tej sprawie, osiągnęliśmy do tej pory tysiąc sześćset udostępnień i ponad tysiąc komentarzy na facebooku Stowarzyszenia, M.Chmurzyńska udzieliła wywiadu telewizji Polsat, TVN, oraz rozgłośniom radiowym RDC, Radio Kolor oraz Wirtualnej Polsce, Gazecie Wyborczej, Presto i innych.


ZG SPAM podjął Uchwałę nr 50 w sprawie przyznania Złotej Odznaki SPAM Pani Adeli Winiarskiej-Skrzyneckiej 


ZG SPAM przyjął Uchwałą nr 51 następujących członków: Panią Annę Demowską na członka wspierającego. ZG SPAM przyjął następujące osoby na członków rzeczywistych SPAM: Jakub Walicki, Aleksandra Popiołek-Walicki, Ziemowit Piotrzkowski.


Pan Kamil Zawadzki zdał relację z wyborów na dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi, którym została Pani Grażyna Posmykiewicz.