Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 7.12.2021 r.


Na zebraniu obecny był Pan Krzysztof Szczepański, który opowiedział o zmianach w Domu Muzyka Seniora. Poinformował ZG SPAM o książce poświęconej Stefanowi Kamasie. ZG SPAM zaoferował pomoc w promocji książki na stronach SPAM.


W sprawie powołania pana Wojciecha Kępczyńskiego na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na kolejną kadencję ZG SPAM zaproponował przeprowadzenie procedury konkursowej.


ZG SPAM podjął jednogłośnie uchwałę nr 97 o nadaniu Panu Andrzejowi Zielińskiemu tytułu Zasłużonego Członka SPAM.