Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.12.2018 r.


Pan Ryszard Cieśla przekazał informację o przebiegu prac zespołu Zespołu Ekspertów przy MKiDN oraz o zagadnieniach jakie będą poruszane podczas spotkania w dniu 17 grudnia na zebraniu tej komisji. Po tym spotkaniu SPAM powinien otrzymać projekt ustawy o statusie artysty. Jednym z  tematów poruszanych na zebraniu ZG była sprawa wyboru stowarzyszeń, które będą nadawały status. Prezes stwierdził, że zapis powinien być tak skonstruowany, żeby nie wykluczał w przyszłości nie wybranych w pierwszej kadencji lub nowych stowarzyszeń. Stowarzyszenia posiadające przynajmniej 500 członków powinny przyznawać status. Prezes poprosił członków ZG, aby przesłali przed zebraniem Komisji Ekspertów swoje uwagi do powstającego projektu ustawy. Pan Jan Popis przekazał, że jest przygotowywana również zmiana rozporządzenia o konkursach na dyrektora instytucji artystycznych oraz, że prace nad tymi dwoma ustawami trwają równolegle. 


Pan Prezes R.Cieśla przekazał informację, iż SPAM otrzymał dotację z ZAiKSu i STOARTu. Padła propozycja, aby pierwszym spotkaniem, podczas którego zostanie podjęty temat legalnych źródeł kultury (dofinansowanie z ZAiKS), było noworoczne spotkanie Oddziału Warszawskiego, na którym Pan Jan Popis wygłosi referat  "O problemie ochrony praw artystów muzyków w praktyce".


ZG SPAM na prośbę Fundacji Józefa Elsnera w sprawie wsparcia organizowanego koncertu kompozytorskiego prof. Sławomira Czarneckiego z okazji jego 50-lecia działalności twórczej planowanego na 12 stycznia 2019 roku w sali PWM może udzielić Fundacji patronatu medialnego wydarzenia.


Księgowa SPAM zgłosiła swoje wątpliwości związane z umową o dzieło SPAM. Podczas dyskusji A.Obst-Chwała poinformowała, że za ten sam koncert kameralny różne instytucje wystawiają zarówno umowy o dzieło jak i zlecenie. Nie ma jasno określonych zasad, księgowi boją się podpisywać "standardowe" umowy o dzieło i muzycy są w wielu miejscach zmuszani do podpisywania umów zlecenie. MKiDN zwróciło się do SPAM z prośbą o przesłanie przykładowej umowy o dzieło ponieważ chce opracować wzór z którego będzie można korzystać.


Pan Jan Popis przekazał relację z wręczenia statuetki SPAM "Orfeusz" za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej Panu Piotrowi Sałajczykowi, które nastąpiło 11 listopada podczas koncertu "W naszych sercach Polska" odbywającym się w NOSPR.


A. Obst-Chwała przekazała informację od KRS o wpisaniu nowego koła Radomskiej Orkiestry Kameralnej.


ZG SPAM przyjął następujących członków: Marka Szlezera, Ewę Gawrońską, Matyldę Rogowską, Martę Stachyrę i Seweryna Zapłtyńskiego.