Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.02.2022 r.


ZG SPAM uchwałą nr 99 nadał tytuł Zasłużonego Członka SPAM następującym osobom: Jan Popis, Marian Chyżyński, Edward Raubo, Zdzisław Szymajda, Kazimierz Liszcz, Corelli Świeca, Maria Świeca, Antoni Cegiełkowski, Adam Cegiełkowski.

ZG SPAM uchwałą nr 100 przyznał Złotą Odznakę SPAM: Ryszardowi Osmolińskiemu.

ZG SPAM uchwałą nr 101 przyznał Dyplom Uznania SPAM następującym osobom: Annie Liszewskiej, Ewie Piaseckiej, Urszuli Bereźnickiej-Pniak.

ZG SPAM podjął uchwałę nr 102 o ustalonym dla Oddziału Wrocławskiego limicie VAT w wysokości 55 000 zł na rok 2022.

Do SPAM uchwałą nr 103 została przyjęta na członka rzeczywistego: Teresa Hanna Krajewska-Kulesza.