Opłaty członkowskie

ZMIANY W WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH SPAM

Po zapoznaniu się z wynikami ankiet, które Przewodniczący Oddziałów i Kół SPAM wypełniali na początku roku 2014, Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę nr 59 o wysokości minimalnej kwotowej składki dla osób pracujących na etacie oraz dla emerytów. Informacje o wysokości składek poniżej.

  • DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA ETACIE:
Składka całoroczna - 160,00 zł
Składka półroczna - 90,00 zł
Składka miesięczna - 20,00 zł
  • DLA OSÓB NIE PRACUJĄCYCH NA ETACIE:
Składka całoroczna - 120,00 zł
Składka miesięczna - 10,00 zł
  • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
Składka całoroczna 70,00 zł
Składka miesięczna 8,00 zł
  • DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW do 35 roku życia

Składka miesięczna 7,00 zł

  • DLA ZESPOŁÓW, CHÓRÓW I ORKIESTR

Zarząd Główny podjął jednogłośnie uchwałę nr 49 o miesięcznej składce wynoszącej 10 zł dla członkostwa zbiorowego, w odniesieniu do muzyków wykonawców zrzeszonych w orkiestrach chórach i innych zespołach wykonawczych,  jeżeli przynależność osób uprawnionych do wstąpienia do SPAM przekroczy 51% . Powyższe obowiązuje od 1 września 2011 r. Składka  dla osób zatrudnionych w zespołach, które nie przekroczyły 35 roku życia wynosi 7 zł miesięcznie.

Składka funduszu pośmiertnego wynosi 2 zł miesięcznie.Jest to składka nieobowiązkowa. 

Składki można wpłacać w siedzibie SPAM w godz. 9:00-15:30 lub na konto:

Bank Zachodni WBK 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785

Na wszelkie pytania dotyczące opłat członkowskich odpowie biuro ZG SPAM tel. 22-621-28-02

Informacje dla Członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom o terminowym wpłacaniu składek członkowskich, które wynoszą:

! PRZYPOMINAMY ! – Nowi członkowie powinni wpłacić jednorazową opłatę 20 zł na wpisowe i legitymację.

Prosimy o dołączanie zdjęcia i ksera dyplomu do wniosku o przyjęcie.

—————————————————————————————————————————————–

Dokumenty do pobrania:

Formularz przyjęcia do SPAM:

http://spa-m.pl/uploads/files/formularz-przyjecia-do-spam2014.pdf

Deklaracja opłat członkowskich:

http://spa-m.pl/uploads/files/deklaracjadlaczlonkowskadkiod1ix2014r.pdf