Współpracują z nami:


Stoart
Magazyn Presto
Instytut Muzyki i Tańca
Crescendo Summer Institute
Dom Muzyka Seniora
Forum Muzyków Orkiestrowych
Visegrad Fund