Archiwum: Lipiec 2011

Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz zakładania Kół SPAM w całej Polsce!
Kto może zostać członkiem SPAM?
- Członkiem rzeczywistym może być pełnoletni obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania, lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych lub szkoły muzycznej II stopnia;
2) czynnie uprawia działalność w zakresie tworzenia, wykonywania, utrwalania lub rozpowszechniania muzyki, pedagogiki lub publicystyki muzycznej albo w inny sposób zaangażowany jest w działalność muzyczną lub na rzecz muzyki.
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M