Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.


Opinia w sprawie odwołania pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.

Zarząd otrzymał od Marszałka woj. Lubelskiego prośbę o opinię w sprawie odwołania Pani dyr. Kamil Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie. Otrzymał również pismo, w którym Pani Dyrektor wyczerpująco i szczegółowo ustosunkowuje się do przedstawionych jej w piśmie Marszałka zarzutów. W tej sytuacji ZG stwierdził, iż nie jest organem uprawnionym do oceny prawidłowości audytu i zasadności zarzutów oraz, że to na Urzędzie spoczywa obowiązek starannego wykonania nadzoru. Członkowie ZG zapoznali się także z opinią środowiskową dotyczącą zarządzania instytucją od strony artystycznej. Ogólnie można stwierdzić, że są to opinie umiarkowanie pozytywne, a to czego szczególnie oczekują pracownicy Teatru Muzycznego, to nie tyle kolejnych, drastycznych zmian, ile poczucia ładu i stałości w instytucji. W związku z tym Zarząd Główny nie znalazł wystarczających powodów do poparcia decyzji o odwołaniu dyrektor Pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.


Rodziny Pensjonariuszy o sytuacji w Domu Muzyka Seniora

Gośćmi ZG SPAM były Pani prof. Maria Orzechowska i Pani Aleksandra Bałdowska. Panie przedstawiły szereg zagadnień dotyczących ulepszenia funkcjonowania DMS i opieki nad pensjonariuszami. Zarząd Główny, który był Fundatorem Fundacji DMS, przekazał informacje na ręce obecnego Przewodniczącego Rady Fundacji DMS, Pana Jana Popisa z prośbą, o ustosunkowanie się Rady jako organu nadzorczego. Pierwszego czerwca odbędzie się posiedzenie Rady DMS.


Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu - relacja z rozprawy M.Chmurzyńska

Pani Małgorzata Chmurzyńska zdała relację z kolejnej rozprawy sądowej w sprawie Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu, podczas której była obserwatorem. Pani Małgorzata z uwagi na szereg niedorzeczności i błędów w prowadzeniu całej rozprawy, zaproponowała jeszcze większe nagłośnienie sprawy poprzez napisanie oficjalnego stanowiska SPAM i przesłanie go do władz oraz napisanie obszernego artykułu do muzycznego miesięcznika Presto.


Opinia w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie.

ZG SPAM w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, po zasięgnięciu opinii środowiska muzycznego, za właściwą formę powołania dyrektora uważa przeprowadzenie konkursu.


Zaproszenie na XXXIX Walne Zebranie Członków ZKP 24 maja 2019 r.

ZG SPAM postanowiło, iż na XXXIX Walnym Zebraniu Członków ZKP 24 maja 2019 r. SPAM reprezentować będzie Pani Wiceprezes Katarzyna Janczewska-Sołomko.


ZG SPAM uchwałą nr 46 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Panią Natalię Sakławską.