Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.12.2020 r.


Podczas zebrania członkowie ZG dyskutowali na temat propozycji współpracy przy startupowym projekcie z obszaru edutech Pani Grażyny Leloch-Wilgat. ZG zdecydował, że przekieruje  sprawę do Oddziału Warszawskiego do Pani Marty Straszyńskiej, która będzie mogła przekazać informację o możliwości współpracy członkom oddziału. 


Odbyła się dyskusja na temat podpisania przez Zarząd Główny SPAM apelu, na wzór inicjatywy podjętej przez środowisko profesorów wystosowania „Apelu ludzi nauki o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II”, z inicjatywy Pana Krzysztofa Furmańczyka z Oddziału Warszawskiego. Zdecydowano, iż ZG nie wystosuje osobnego apelu, ale członkowie SPAM będą mogli podpisać apel, zamieszczony na facebooku i stronie Oddziału Warszawskiego SPAM.


Księgowa SPAM poinformowała, iż od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w ciągu 7 dni od jej zawarcia. ZUS przygotował w tym celu specjalny druk ZUS RUD. W związku z powyższym należy poinformować Oddziały i Koła SPAM podlegające pod rozliczenia w ZG SPAM o przesyłanie mailem umów zaraz po ich podpisaniu. Pozostałe oddziały rozliczające się samodzielnie muszą dokonywać zgłoszeń do ZUS samodzielnie.

M.Chmurzyńska zdała relację z rozmowy z Dyrektorem Filharmonii Łódzkiej. Pan Tomasz Bęben wystosował skargę do MKIDN na Łódzki oddział ZUS, który podważa wszystkie umowy o dzieło zawierane przez muzyków, niezależnie od ich treści. ZDF chce założyć sprawę sądową i zablokować wszystkie obecne i przyszłe kontrole ZUS dotyczące umów o dzieło artystów muzyków. R.Cieśla skontaktuje się w tej sprawie z Przewodniczącym ZDF, aby SPAM był informowany o przebiegu działań ZDF, niezwykle ważnych dla całego środowiska muzycznego.


Do SPAM został przyjęty uchwałą nr 70: Jacek Szponarski.


Urząd Pracy z Łodzi zakwalifikował zapomogę z MKIDN dla artystów, jako dochód, przez co K.Zawadzki został pozbawiony ubezpieczenia i zgłosił to ZG SPAM. Podobne działania mogą dotyczyć wielu artystów, którzy obecnie są bez pracy a otrzymali zapomogi z MKIDN. R.Cieśla zaproponował, że przedstawi tę sprawę na spotkaniu zespołu antykryzysowego.