Władze

SPAM jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i działa na podstawie zatwierdzonego przez sąd Statutu. Najwyższym organem władzy jest Zjazd Delegatów, natomiast w przerwie miedzy zjazdami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny. Strukturę terenową stanowią oddziały, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich i koła przy instytucjach zrzeszone w oddziałach, bądź funkcjonujące samodzielnie. Dopuszczalne jest również członkostwo indywidualne.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla - Prezes
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko - Wiceprezes
red. Jan Popis - Wiceprezes
dr Aleksandra Demowska-Madejska - Sekretarz
ad. dr Małgorzata Chmurzyńska  - Zastępca Sekretarza
Piotr Dąbrowski - Skarbnik
Kamil Zawadzki - Zastępca Skarbnika
Marta Straszyńska - Członek ZG
prof. zw. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska - Członek ZGGłówna Komisja Rewizyjna

Marcin Wiliński - Przewodniczący
Dorota Puchnowska - Wiceprzewodnicząca
Maria Wróblewska - Sekretarz
Kaziemierz Budzik - Członek
Anna Jundziłł - Członek