DYSKOGRAFIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

30.11.2023
Prezentujemy aktualną dyskografię jednego z najwybitniejszych polskich pianistów, męża stanu i wielkiego patrioty Ignacego Jana Paderewskiego. Zawiera ona opisy nagrań zarówno jego kompozycji, jak i własnych wykonań, a także jego wypowiedzi i utworów jemu poświęconych.
Dyskografia jest inicjatywą Samodzielnego Koła Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a jej realizatorami są Jolanta Byczkowska- Sztaba, Katarzyna Janczewska-Sołomko i Maria Wróblewska oraz od strony edycyjnej Michał Swianiewicz.
 
Praca powstała na podstawie aktualnych źródeł: z autopsji, opublikowanych prac i katalogów dostępnych w formie tradycyjnej i internetowej. Obejmuje nagrania na różnych nośnikach dźwięku od początku XX wieku do końca września 2023 roku. Praca będzie
dostępna także w formie drukowanej. Projekt badawczy finansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy – muzyka i taniec” edycja 2022/23.

***PADEREWSKI - BAZA DANYCH***
http://spa-m.pl/uploads/files/paderewskibazadanychgotowa1.xlsx

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M