Archiwum: Grudzień 2011

XVI Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

ZAWIADOMIENIE O XVI ZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW SPAM
Na podstawie § 28 ust.3 Statutu SPAM Zarząd Główny zawiadamia, że:
1. Zjazd odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2012 r. (niedziela) w sali operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2. Początek obrad punktualnie o godz. 10.30, przewidywane zakończenie ok. godz.18.00. Delegacje będą rozliczane na miejscu.
2. Liczba członków Waszego Oddziału/Koła, którzy uiścili składki co najmniej do 2011r. wynosi wg danych w kartotece Zarządu Głównego (…) Zatem zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny kluczem wyborczym ( jeden Delegat na każdą rozpoczętą dwudziestkę członków terenowej jednostki organizacyjnej) Wasz Oddział/Koło jest uprawniony(e) do wyboru (…)
Czytaj więcej »

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M