Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.11.2021 r.


ZG SPAM popiera decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego o zamiarze ponownego powołania Pana Andrzeja Seweryna na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego.

ZG SPAM uchwałą nr 95 zatwierdził projekt zawiadomienia o zjeździe i klucz wyborczy.

Do SPAM uchwałą nr 96 zostali przyjęci na członków rzeczywistych: Gajusz Kęska, Dawid Lewandowski, Regina Barbara Ordowska, Aleksandra Chazbijewicz.