Koła i oddziały Stowarzyszenia


Ilu członków SPAM potrzebuję aby założyć Koło lub Oddział SPAM?

Koła mogą działać przy oddziałach lub być samodzielnymi jednostkami. Status Koła Samodzielnego może uzyskać Koło zrzeszające co najmniej 15 członków SPAM, na mocy uchwały Zebrania członków tego Koła lub z inicjatywy Zarządu Głównego.

Koło Samodzielne podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

Oddział tworzą co najmniej 2 Koła zrzeszające łącznie nie mniej, niż 25 członków SPAM zamieszkałych w danym regionie.

Oddział Gdański

Grzegorz Sutt - Przewodniczący Oddziału w Gdańsku
Krzysztof Sperski - Wiceprezes
Anna Prabucka - Firlej - Sekretarz 
Barbara Żurowska - Sutt - Skarbnik
Wiesław Suchoples - Członek Zarządu

adres:
ul.Heweliusza 10
80-890 Gdańsk
Czytaj więcej »

Oddział Krakowski

Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
Bogusław Lutek - Sekretarz
Teresa Galas - Skarbnik
Maria Brodzicka - Członek Zarządu

Adres:
ul. Juliana Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

Czytaj więcej »

Oddział Lubelski

Agnieszka Schulz-Brzyska - Prezes
Jakub Gąska - Wiceprezes
Koral Furtak - Sekretarz 
Natalia Skipor - Skarbnik
Irena Sołtan-Wąsik - Zastępca Skarbnika 

Czytaj więcej »

Oddział WARSZAWSKI

Zarząd Oddziału: 

Prezes - Marta Straszyńska
Wiceprezes - Dorota Radomska
Wiceprezes - Krzysztof Furmańczyk
Sekretarz - Magdalena Kisielińska
Skarbnik – Marcin Stawiszyński
Członek  Zarządu - Dorota Całek

Do Oddziału Warszawskiego przynależą: Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło Opery Narodowej, Koło Warszawskiej Opery Kameralnej, Koło Seniorów OW, Koło Terenowe
Czytaj więcej »

Oddział WROCŁAWSKI

Przewodniczący Czesław Klonowski 
Wiceprzewodniczący Agnieszka Szumiło
Skarbnik Wilhelm Krzystek
Sekretarz Andrzej Łucki
Czytaj więcej »

Oddział Łódzki

Mirosław Pietkiewicz - Przewodniczący Zarządu
Bogdan Dowlasz - Wiceprzewodniczący 
Janusz Kopczyński - Sekretarz
Jolanta Smolska-Kępińska - Skarbnik 
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Przewodniczący Koła 112 Jakub Kosmal
Sekretarz Karol Piszczorowicz
Skarbnik Małgorzata Domańska
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Przewodnicząca Koła nr 114 Ewa Bocian
Sekretarz Grzegorz Dudek
Skarbnik Joanna Supranowicz
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Przewodnicząca - Sylwia Mierzejweska
Sekretarz - Joanna Pawlak
Skarbnik -Tomasz Chmielarz
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 116 przy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach

Przewodniczący Koła nr 116 Mariusz Barszcz
Sekretarz Anna Lenckowska
Skarbnik Grzegorz Kustra
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Przewodniczący Koła nr 117 Mirosław Makowski
Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Wojszczyk
Sekretarz Iwona Jachacz
Skarbnik Anna Wrodarczyk
Członek Zarządu Oleg Konowałow
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Przewodnicząca Koła NOSPR - Karolina Nowak-Waloszczyk
V-ce Przewodniczący Roch Prax
Sekretarz - Ewa Czarnecka-Ziebura
Skarbnik Łukasz Bebłot
Członek Zarządu Jolanta Sobczak-Smołka                                                                                                               
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 43 w Koszalinie

Samodzielne Koło SPAM nr 43 w Koszalinie 

Wojciech Bałdys - Przewodniczący
Marta Bałdys - Skarbnik
Katarzyna Baj-Gustaw - Sekretarz
Janusz Kowalkowski - Członek
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Przewodnicząca Ludwika Mitkiewicz
Czytaj więcej »

Oddział Katowicki

Oddział Poznański

Samodzielne Koło Muzyki Dawnej

W czerwcu 2010 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Muzyki Dawnej działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami powstania Koła są młodzi wykonawcy muzyki dawnej, członkowie działających w Warszawie zespołów La Tempesta, Sabionetta oraz Le Passioni dell’ Anima. Celem działania Koła jest animacja wydarzeń artystycznych z udziałem Muzyki XIV-XIX wieku wykonywanej na instrumentach z epoki, jak również działalność edukacyjna związana z tą dziedziną.
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło Kameralistów i Solistów

W marcu 2011 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Solistów i Kameralistów działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami Koła są młodzi muzycy – soliści i kameraliści, którzy współpracują ze sobą w celu promowania muzyki kamerlanej na terenie Warszawy. Koło Solistów i kameralistów otwarte jest dla muzyków wykonawców oraz kompozytorów pragnących promować i rozwijać swoje zdolności w zakresie zarówno muzyki solowej jak i zespołowej. W skład koła wchodzą członkowie kwartetów, duetów oraz innych zespołów kamerlanych takich jak m.in. Kwartet Nostadema, Kwartet Kwartonika, Kwartet TeNuTo String.
Czytaj więcej »

Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów działające przy Zarządzie Głównym

Koncerty Promocyjne Młodych Muzyków organizowane są od 1996 roku przez Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów działające przy Zarządzie Głównym SPAM. W koncertach bierze udział szczególnie utalentowana młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty odbywają się co miesiąc w Sali Centrum Kultury Civitas Christiana oraz w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.Od 2011 roku koncerty odbywają się co drugą środę miesiąca w Biurze ZG SPAM na ulicy Marszałkowskiej 66/24.
Czytaj więcej »

Koło Samodzielne Filharmonii Narodowej

Od lewej: Marek Iwański (skarbnik), Mateusz Szmyt (przewodniczący), Marcin Wiliński (sekretarz)
Czytaj więcej »

Koło Samodzielne nr. 37 Olsztyn

Zarząd Koła: Anna Jundziłł, Jarosław Ciecierski, Zbigniew Ostrowski
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 102 Biblioteki Narodowej