Koła i oddziały Stowarzyszenia


Ilu członków SPAM potrzebuję aby założyć Koło lub Oddział SPAM?

Koła mogą działać przy oddziałach lub być samodzielnymi jednostkami. Status Koła Samodzielnego może uzyskać Koło zrzeszające co najmniej 15 członków SPAM, na mocy uchwały Zebrania członków tego Koła lub z inicjatywy Zarządu Głównego.

Koło Samodzielne podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

Oddział tworzą co najmniej 2 Koła zrzeszające łącznie nie mniej, niż 25 członków SPAM zamieszkałych w danym regionie.

Oddział Warszawski

Zarząd Oddziału: 

Marta Straszyńska - Prezes 
Dorota Radomska - Wiceprezes
Krzysztof Furmańczyk - Wiceprezes
Magdalena Kisielińska - Sekretarz

Marcin Stawiszyński - Skarbnik
Dorota Całek - Członek  Zarządu

Do Oddziału Warszawskiego przynależą: Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło Opery Narodowej, Koło Warszawskiej Opery Kameralnej, Koło Seniorów OW, Koło Terenowe
Czytaj więcej »

Oddział Lubelski

Zarząd Oddziału:

Agnieszka Schulz-Brzyska-prezes, Grzegorz Biegas – viceprezes, 
Aleksandra Bubicz-Mojsa – sekretarz, 
Kinga Krzymowska- Szacoń - skarbnik, 
Jakub Gąska – viceskarbnik.  

Komisja rewizyjna:
Grzegorz Kowieski, 
Irena Sołtan - Wąsik, 
Małgorzata Tkaczyk

Czytaj więcej »

Oddział Wrocławski

Zarząd Oddziału Wrocławskiego:
 
Ryszard Żołędziewski - Przewodniczący 
Andrzej Łucki - Wiceprzewodniczący 
Sonia Markiewicz - Sekretarz 
Adrian Maseli - Skarbnik 
Czytaj więcej »

Oddział Łódzki

Zarząd Oddziału Łódzkiego SPAM:


Anna Liszewska – Wiceprzewodnicząca

Kamil Zawadzki – Sekretarz

Jolanta Smolska-Kępińska – Skarbnik

Czytaj więcej »

Oddział Gdański

Zarząd Oddziału:

Grzegorz Sutt - Przewodniczący Oddziału w Gdańsku
Krzysztof Sperski - Wiceprezes
Anna Prabucka - Firlej - Sekretarz 
Barbara Żurowska - Sutt - Skarbnik
Wiesław Suchoples - Członek Zarządu

adres:
ul.Heweliusza 10
80-890 Gdańsk
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło Muzykologów

Zarząd Samodzielnego Koła Muzykologów:

Maria Wróblewska - Przewodnicząca 
Anna Iwanicka-Nijakowska - Sekretarz
Mariola Nałęcz - Skarbnik
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej

Zarząd Samodzielnego Koła nr 28 Filharmonii Narodowej:

Marcin Wiliński - Przewodniczący
Krzysztof Szczepański - Zastępca Przewodniczącego Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Jakub Kosmal - Przewodniczący Koła 112 
Karol Piszczorowicz - Sekretarz 
Małgorzata Domańska - Skarbnik 
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Zarząd Koła: 

Karolina Nowak-Waloszczyk - Przewodnicząca 
Roch Prax - Wiceprzewodniczący 
Ewa Bychowiec - Sekretarz
Łukasz Bebłot - Skarbnik 
Jolanta Sobczak-Smołka - Członek Zarządu                                                                                                            
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło Muzyki Dawnej

W czerwcu 2010 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Muzyki Dawnej działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami powstania Koła są młodzi wykonawcy muzyki dawnej, członkowie działających w Warszawie zespołów La Tempesta, Sabionetta oraz Le Passioni dell’ Anima. Celem działania Koła jest animacja wydarzeń artystycznych z udziałem Muzyki XIV-XIX wieku wykonywanej na instrumentach z epoki, jak również działalność edukacyjna związana z tą dziedziną.
Czytaj więcej »

Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów

Koncerty Promocyjne Młodych Muzyków organizowane są od 1996 roku przez Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów działające przy Zarządzie Głównym SPAM. W koncertach bierze udział szczególnie utalentowana młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty odbywają się co miesiąc w Sali Centrum Kultury Civitas Christiana oraz w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.Od 2011 roku do 2018 roku koncerty odbywają się co drugą środę miesiąca w Biurze ZG SPAM na ulicy Marszałkowskiej 66/24.
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 37 w Olsztynie

Zarząd Samodzielnego Koła SPAM nr 37 w Olsztynie:  

Anna Jundziłł - Przewodnicząca 
Ewa Wankiewicz - Wiceprzewodnicząca
Jarosław Ciecierski  - Sekretarz
Katarzyna Brodacka-Falkowska - Skarbnik
Zbigniew Ostrowski - Członek Zarządu 
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Zarząd Samodzielnego Koła SPAM nr 9 w Szczecinie:

Ludwika Mitkiewicz - Przewodnicząca
Mirosława Białas - Sekretarz 
Maria Behrendt - Skarbnik
Małgorzata Kowalik - Członek Zarządu 
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 43 w Koszalinie

Samodzielne Koło SPAM nr 43 w Koszalinie 

Wojciech Bałdys - Przewodniczący
Marta Bałdys - Skarbnik
Katarzyna Baj-Gustaw - Sekretarz
Janusz Kowalkowski - Członek
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Sylwia Mierzejewska - Przewodnicząca 
Joanna Pawlak - Sekretarz 
Ewa Czekalla - Skarbnik
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Ewa Bocian - Przewodnicząca 
Joanna Supranowicz - Sekretarz 
Maria Józefczyk - Skarbnik
Anna Stępień - Członek Zarządu  
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Mirosław Makowski - Przewodniczący 
Ilona Jachacz - Sekretarz 
Mikołaj Gałan - Skarbnik

Czytaj więcej »

Oddział Krakowski

Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
Bogusław Lutek - Sekretarz
Anna Skowron - Skarbnik
Maria Brodzicka - Członek Zarządu


Czytaj więcej »

Oddział Katowicki

Oddział Poznański

Kazimierz Budzik - Przewodniczący  
Czytaj więcej »

Oddział w Bydgoszczy

nieaktywny

Oddział w Rzeszowie

Międzyszkolne Samodzielne Koło nr 52

Samodzielne Koło w Karolinie

Samodzielne Koło 102 w Warszawie

Samodzielne Koło nr 3 w Częstochowie

Samodzielne Koło nr 38 w Opolu

Samodzielne Koło nr 44 w Kaliszu

Samodzielne Koło nr. 47 w Białymstoku

Samodzielne koło nr 62 w Wałbrzychu

Samodzielne Koło nr 63 w Kielcach

Samodzielne Koło nr 90 w Kłodzku

Samodzielne Koło nr 116 przy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach