Koła i oddziały Stowarzyszenia


Ilu członków SPAM potrzebuję aby założyć Koło lub Oddział SPAM?

Koła mogą działać przy oddziałach lub być samodzielnymi jednostkami. Status Koła Samodzielnego może uzyskać Koło zrzeszające co najmniej 15 członków SPAM, na mocy uchwały Zebrania członków tego Koła lub z inicjatywy Zarządu Głównego.

Koło Samodzielne podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

Oddział tworzą co najmniej 2 Koła zrzeszające łącznie nie mniej, niż 25 członków SPAM zamieszkałych w danym regionie.


Czytaj więcej »

Koło Samodzielne nr 37 w Olsztynie

Zarząd Koła: 

Anna Jundziłł - Przewodnicząca 
Ewa Wankiewicz - Wiceprzewodnicząca
Jarosław Ciecierski  - Sekretarz
Katarzyna Brodacka-Falkowska - Skarbnik
Zbigniew Ostrowski - Członek Zarządu 
Czytaj więcej »

Oddział Gdański

Grzegorz Sutt - Przewodniczący Oddziału w Gdańsku
Krzysztof Sperski - Wiceprezes
Anna Prabucka - Firlej - Sekretarz 
Barbara Żurowska - Sutt - Skarbnik
Wiesław Suchoples - Członek Zarządu

adres:
ul.Heweliusza 10
80-890 Gdańsk
Czytaj więcej »

Oddział Krakowski

Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
Bogusław Lutek - Sekretarz
Teresa Galas - Skarbnik
Maria Brodzicka - Członek Zarządu

Adres:
ul. Juliana Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

Czytaj więcej »

Oddział Lubelski

Agnieszka Schulz-Brzyska - Prezes
Jakub Gąska - Wiceprezes
Koral Furtak - Sekretarz 
Natalia Skipor - Skarbnik
Irena Sołtan-Wąsik - Zastępca Skarbnika 

Czytaj więcej »

Oddział Poznański

Kazimierz Budzik - Przewodniczący  
Czytaj więcej »

Oddział Warszawski

Zarząd Oddziału: 

Marta Straszyńska - Prezes 
Dorota Radomska - Wiceprezes
Krzysztof Furmańczyk - Wiceprezes
Magdalena Kisielińska - Sekretarz
Marcin Stawiszyński - Skarbnik
Dorota Całek - Członek  Zarządu

Do Oddziału Warszawskiego przynależą: Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło Opery Narodowej, Koło Warszawskiej Opery Kameralnej, Koło Seniorów OW, Koło Terenowe
Czytaj więcej »

Oddział Wrocławski

Ryszard Żołędziewski - Przewodniczący 
Andrzej Łucki - Wiceprzewodniczący 
Sonia Markiewicz - Sekretarz 
Adrian Maseli - Skarbnik 
Czytaj więcej »

Oddział Łódzki

Zarząd Oddziału Łódzkiego SPAM

Mirosław Pietkiewicz – Przewodniczący Oddziału

Anna Liszewska – Wiceprzewodnicząca

Kamil Zawadzki – Sekretarz

Jolanta Smolska-Kępińska – Skarbnik

Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 102 Biblioteki Narodowej/Samodzielne Koło Muzykologów

Maria Wróblewska - Przewodnicząca 
Anna Iwanicka-Nijakowska - Sekretarz
Mariola Nałęcz - Skarbnik
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Jakub Kosmal - Przewodniczący Koła 112 
Karol Piszczorowicz - Sekretarz 
Małgorzata Domańska - Skarbnik 
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Samodzielne Koło nr 114 przy Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Ewa Bocian - Przewodnicząca 
Joanna Supranowicz - Sekretarz 
Maria Józefczyk - Skarbnik
Anna Stępień - Członek Zarządu  
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Samodzielne Koło nr 115 przy Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie

Sylwia Mierzejewska - Przewodnicząca 
Joanna Pawlak - Sekretarz 
Ewa Czekalla - Skarbnik
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Mirosław Makowski - Przewodniczący 
Ilona Jachacz - Sekretarz 
Mikołaj Gałan - Skarbnik

Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej

Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej w Warszawie

Marcin Wiliński - Przewodniczący
Krzysztof Szczepański - Zastępca Przewodniczącego 


Od lewej: Marek Iwański, Mateusz Szmyt, Marcin Wiliński
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Karolina Nowak-Waloszczyk - Przewodnicząca 
Roch Prax - Wiceprzewodniczący 
Ewa Bychowiec - Sekretarz
Łukasz Bebłot - Skarbnik 
Jolanta Sobczak-Smołka - Członek Zarządu                                                                                                            
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 43 w Koszalinie

Samodzielne Koło SPAM nr 43 w Koszalinie 

Wojciech Bałdys - Przewodniczący
Marta Bałdys - Skarbnik
Katarzyna Baj-Gustaw - Sekretarz
Janusz Kowalkowski - Członek
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Ludwika Mitkiewicz - Przewodnicząca
Mirosława Białas - Sekretarz 
Maria Behrendt - Skarbnik
Małgorzata Kowalik - Członek Zarządu 
Czytaj więcej »

Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów

Koncerty Promocyjne Młodych Muzyków organizowane są od 1996 roku przez Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów działające przy Zarządzie Głównym SPAM. W koncertach bierze udział szczególnie utalentowana młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty odbywają się co miesiąc w Sali Centrum Kultury Civitas Christiana oraz w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.Od 2011 roku do 2018 roku koncerty odbywają się co drugą środę miesiąca w Biurze ZG SPAM na ulicy Marszałkowskiej 66/24.
Czytaj więcej »

Oddział Katowicki

Samodzielne Koło Muzyki Dawnej

W czerwcu 2010 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Muzyki Dawnej działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami powstania Koła są młodzi wykonawcy muzyki dawnej, członkowie działających w Warszawie zespołów La Tempesta, Sabionetta oraz Le Passioni dell’ Anima. Celem działania Koła jest animacja wydarzeń artystycznych z udziałem Muzyki XIV-XIX wieku wykonywanej na instrumentach z epoki, jak również działalność edukacyjna związana z tą dziedziną.
Czytaj więcej »

Samodzielne Koło Kameralistów i Solistów

W marcu 2011 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Solistów i Kameralistów działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami Koła są młodzi muzycy – soliści i kameraliści, którzy współpracują ze sobą w celu promowania muzyki kamerlanej na terenie Warszawy. Koło Solistów i kameralistów otwarte jest dla muzyków wykonawców oraz kompozytorów pragnących promować i rozwijać swoje zdolności w zakresie zarówno muzyki solowej jak i zespołowej. W skład koła wchodzą członkowie kwartetów, duetów oraz innych zespołów kamerlanych takich jak m.in. Kwartet Nostadema, Kwartet Kwartonika, Kwartet TeNuTo String.
Czytaj więcej »