Archiwum: 2022

Życzenia świąteczne Zarządu Głównego SPAM


Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Canto di Avvento

10 grudnia 2022, sobota, godz. 20:00
Archikatedra Lubelska 
ul. Królewska 10, Lublin

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Koncert Kolęd Adeste Fideles

Profesor Kazimierz Pustelak. In Memoriam

11 grudnia 2022 (niedziela) godz. 16.30 
Kościół Św. Anny w Warszawie 
ul. Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa
wstęp wolny
Czytaj więcej »

II edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego “Brzmienie Fest”

Zuzanna i Maciej Batorowie - organy

9 grudnia 2022, piątek, godz. 19:00
Kościół Garnizonowy - Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety
ul. Św. Elżbiety 1/ 2, Wrocław

Wstęp wolny!

Czytaj więcej »

FESTIWAL PUZONOWY START!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty i koncerty III Międzynarodowego Festiwalu Puzonu Historycznego i Cynku!!!


Na facebooku festiwalu znajdziecie wszystkie informacje i aktualności oraz zdjęcia i filmy z tegorocznej edycji. Dziękujemy Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej za pomoc w organizacji festiwalu oraz głównym sponsorom: ZAIKS i STOART oraz wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że co roku, w Salach Redutowych rozbrzmiewają dźwięki dawnej muzyki wykonywanej na dawnych instrumentach!

https://www.facebook.com/Festiwalpuzonu/


Czytaj więcej »

Zapraszamy do Wiednia!

Dnia 7 grudnia 2022 roku, o godz. 19.30 w Sali koncertowej Magna Auditorium wiedeńskiego Musikverein odbędzie się prawykonanie dwóch z czterech części dzieła Piotra Tabakiernika (*1986) "Novae Sonatae Rosarii" (2020/22)
„NOVAE SONATAE ROSARII” 
Czytaj więcej »

“Ludzie-Kwesta-Twórcy” – koncert upamiętniający twórców kwest na Starym Cmentarzu

“Ludzie-Kwesta-Twórcy” – koncert upamiętniający twórców kwest na Starym Cmentarzu

27 listopada 2022
16:00
Czytaj więcej »

Zebrania wyborcze STOART

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART zawiadamia, że działając na podstawie § 45 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 32, § 33 ust. 4 i § 34 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu STOART, w celu dokonania wyboru 201 delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART kolejnej kadencji, zwołuje w następujących terminach Zebrania Wyborcze:

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę jazzową – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 10 30;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę klasyczną – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 14 00;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę rozrywkową – na dzień 30 listopada 2022 r., godz. 10 30. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. członkowie STOART będą mogli uczestniczyć w Zebraniach Wyborczych i wykonywać prawo głosu:

 • osobiście – w Hotelu Gromada (Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2
  w Warszawie (wcześniejsze zgłoszenie takiego udziału nie jest konieczne), albo 

 • zdalnie – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:

  • wniosek o umożliwienie zdalnego udziału należy złożyć na piśmie (wg załączonego wzoru) do Zarządu STOART, na adres Biura STOART:
   ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, najpóźniej dnia 22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu wniosku, a nie data jego wysłania);

  • na adres e-mail wskazany w powyższym wniosku zostaną wysłane informacje umożliwiające zalogowanie się na stronie internetowej, na której będzie możliwe obserwowanie transmisji z obrad, wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywanie prawa głosu;

  • do zdalnego udziału w Zebraniu Wyborczym konieczne jest posiadanie komputera z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari) albo urządzenia mobilnego posiadającego co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej z zainstalowanym systemem iOS lub systemem Android w wersji minimum 5.1 oraz stabilnego łącza internetowego o przepustowości co najmniej 5 Mb/s (download i upload).

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 33 ust. 5 i 6 oraz § 34 Statutu STOART:

 • w Zebraniach Wyborczych mają prawo brać udział członkowie STOART, których członkostwo nie zostało zawieszone;

 • każdy członek STOART może wziąć udział w tylko w jednym Zebraniu Wyborczym, tj.
  w Zebraniu w ramach tego gatunku muzyki, który określił jako wiodący (wg stanu na dzień 15 listopada 2022 r.); zgodnie z uchwałą Zarządu STOART nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., ewentualna pisemna deklaracja o zmianie wiodącego gatunku muzyki, w ramach którego członek STOART zamierza uczestniczyć w Zebraniu Wyborczym, powinna wpłynąć do Biura STOART nie później niż w dniu 15 listopada 2022 r.;

 • przedmiotem Zebrania Wyborczego nie mogą być inne sprawy niż wybór delegatów oraz ich zastępców;

 • kandydatów na delegatów w ramach danego gatunku muzyki mogą zgłaszać członkowie STOART uprawnieni do udziału w Zebraniu Wyborczym w ramach tego gatunku;

 • kandydatem na delegata w ramach danego gatunku muzyki może być członek STOART, który:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • bierze udział w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie) oraz wyraził zgodę na kandydowanie;

  • nie bierze udziału w Zebraniu Wyborczym, ale wyraził pisemną zgodę na przedstawienie jego kandydatury przez innego członka, który bierze udział
   w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie, przy czym zgoda na zgłoszenie kandydatury musi być doręczona prezydium Zebrania Wyborczego na piśmie); jeden członek może zgłosić w tym trybie tylko jednego kandydata;

  • nie jest członkiem komisji skrutacyjnej na Zebraniu Wyborczym;

 • zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu STOART, na każdym Zebraniu Wyborczym dokonuje się wyboru 67 delegatów, przy czym w razie zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów na Zebraniach w ramach gatunków muzyka jazzowa i muzyka klasyczna, pozostałych delegatów wybiorą członkowie STOART na Zebraniu w ramach gatunku muzyka rozrywkowa;

 • każde z Zebrań Wyborczych może dodatkowo zdecydować o wyborze maksymalnie 5 zastępców delegata.

 

Serdecznie zapraszamy!

Jan Drozdowski - Przewodniczący Zarządu ZAW STOART
oraz
Wincenty Krawczyk - Sekretarz Zarządu ZAW STOART

Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Niepodległa w dźwięki zaklęta

20 listopada 2022, niedziela, godz. 17:00
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Katowicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022

Drogi do Niepodległej 

13 listopada 2022, godz. 18.00 
Biała Synagoga, Sejny
Czytaj więcej »

Zmarła Gabriela Teresa Cwojdzińska

Z przykrością i wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 5 listopada 2022 r. zmarła nasza wielce zasłużona Koleżanka Gabriela Teresa Cwojdzińska, Senator I Kadencji, aktywna działaczka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Honorowy Obywatel Koszalina.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w Katedrze w Koszalinie w dniu 10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00


Czytaj więcej »

Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Narodowej - HARFA

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
MUZYK SOLISTA – HARFA – 1/2 ETATU
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
20 lutego 2023 – I ETAP oraz 21 lutego 2023 – II ETAP
Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia
2023.
Czytaj więcej »

Akcja Znicz


W hołdzie i pamięci

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków


Czytaj więcej »

W hołdzie Mistrzowi

200-lecie urodzin Césara Francka


3 listopada 2022, godz. 19.00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska
Olsztyn

Czytaj więcej »

Brzmienie Fest

Duo del Gesú

19.11.2022 (sobota), godz.19:00
Stara Biblioteka
ul. Parkowa 1-3, Wrocław
Wstęp wolny!
Czytaj więcej »

Wieczór muzyczny SŁUCHAJ DZIEWECZKO… CZYLI 200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU

Koncert okolicznościowy z okazji Roku Polskiego Romantyzmu w dwusetną rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza oraz 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej prof. dr hab. Beaty Zawadzkiej-Kłos i prof. dra hab. Ziemowita Wojtczaka
24 października 2022, poniedziałek, godz. 18.15
Sala 12, Pałac Akademii Muzycznej w Łodzi, ul. Gdańska 32
wstęp wolny

Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Flet3D w Renesansie 

21 października 2022, godz. 20:00
Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Akcja Znicz

Szanowni Państwo,


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od wielu lat organizuje w Warszawie Akcję Znicz. Symbolicznym światełkiem oraz tabliczką "W hołdzie i pamięci Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków" przywracamy pamięć o zmarłych muzykach, często legendarnych postaciach życia muzycznego i wybitnych osobowościach, którzy tworzyli nasze stowarzyszenie, działali w nim przez wiele lat, a którzy często byli samotni.

Zwracamy się do Przewodniczących Kół i Oddziałów z propozycją przeprowadzenia Akcji Znicz w swoim mieście, w zakresie możliwości finansowych danej jednostki. Ta piękna akcja Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków poświęcona postaciom ze świata muzyki, których nie ma już wśród nas, spotyka się z wdzięcznością i uznaniem bliskich niejednokrotnie spotykanych przy grobie, a jednocześnie stanowi spłatę długu, jaki zaciągnęliśmy wobec tych, którzy przed nami tworzyli polską rzeczywistość muzyczną.

Zapraszamy Członków SPAM z Warszawy do Biura ZG SPAM po odbiór tabliczek oraz list z oznaczonymi grobami muzyków pochowanych na poszczególnych warszawskich cmentarzach w godzinach 10.00-14.00.

Członkowie Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 

Czytaj więcej »

Brzmienie Fest

Muzyka Kompozytorów XIX, XX I XXI wieku

16 października 2022 /niedziele/, godz. 18:00
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Wrocław Pawłowice
Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

Finał Festiwalu - Dzień Filmowy
Motion Trio

16 października 2022, godz. 18:00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
ul. Marii Konopnickiej 26
Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

Akordeonowy Dzień w Miasteczku Galicyjskim i Sądeckim Parku Etnograficznym 

15 października 2022

Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

Koncert piosenki

14 października 2022, godz. 18:00
Piwnica pod Baranami, Kraków
Rynek Główny 27

Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

Koncert Muzyki Dawnej

13 października 2022, godz. 18:00
Kościół Św. Marcina w Krakowie
ul. Grodzka 58

Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

Koncert Solowo-Kameralny

12 października 2022, godz. 18:00
Pałac Biskupa Erazma Ciołka 
Oddział Muzeum Narodowego 
ul. Kanoniczna 17

Czytaj więcej »

I Międzynarodowego Festiwalu CANTAREUM - Muzyczne Skarby Europy

Koncert na Dzień Papieski – Domine Deus

15 października 2022 (sobota) godz.18.30 
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Plac św. Agaty 1, Sejny
wstęp wolny
Czytaj więcej »

Krakowski Festiwal Akordeonowy

IX Koncert Prawykonań Utworów Akordeonowych

11 października 2022, godz. 18:00 
Sala Koncertowa im. K. Moszumańskiej-Nazar Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie

Czytaj więcej »

Brzmienie Fest

Muzyka Kompozytorów XIX, XX I XXI wieku

16 października 2022 /niedziele/, godz. 18:00
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Wrocław Pawłowice

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

VI Krakowski Festiwal Akordeonowy

W dniach 9-16 października (od niedzieli do niedzieli) odbędzie się VI edycja Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Koncerty i towarzyszące im wydarzenia odbędą się na terenie Krakowa oraz Miasteczka Galicyjskiego i Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Każdy dzień festiwalu zaprezentuje inne oblicze akordeonu.
VI Krakowski Festiwal Akordeonowy jest międzynarodowym świętem muzyki akordeonowej w jej wszystkich przejawach.
Prócz koncertów wykonawców i kompozytorów z różnych pokoleń w różnych gatunkach muzycznych, w ramach festiwalu przewidziano wiele wydarzeń towarzyszących z akordeonem „w roli głównej” takich jak:
Czytaj więcej »

Chwile ulotne

"Chwile ulotne" koncert na dwa soprany

2 października 2022, godz. 18:30
Sień Główna, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie

Wstęp wolny
Liczba miejsc siedzących ograniczona
Czytaj więcej »

NOWA USTAWA DLA MUZYKÓW

Żeby Ustawa została uchwalona przez Sejm, konieczne jest szerokie wsparcie ze strony środowiska artystów. Apelujemy do wszystkich muzyków członków SPAM, i nie tylko, o podpisywanie poparcia dla ustawy. Prosimy również o zamieszczenie linku na Państwa stronach i portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o ustawie dalej. https://artystazawodowy.pl/poprzyj-ustawe


Czytaj więcej »

Zapraszamy na koncert

  3 października 2022 w Trybunale Koronnym w Lublinie o godz. 18.00 odbędzie się koncert kameralny z okazji 141 rocznicy urodzin najwybitniejszego Chorwacko-Polskiego kompozytora Ludomira Michała Rogowskiego. Po raz pierwszy w sali koncertowej, najbliższej miejsca urodzenia tego kompozytora, zabrzmią utwory na wiolonczelę opracowane z rękopisów przez prof. Krzysztofa Sperskiego oraz na fortepian solo. Wystąpią: Małgorzata Sęk-wiolonczela, Agnieszka Korpyta-fortepian, Urszula Świerczyńska-fortepian.
W programie koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów: Ludomira Michała Rogowskiego, Fryderyka Chopina, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Waghaltera oraz Aleksandra Zarzyckiego.
 
Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
 
Czytaj więcej »

Lubelskie Trio Stroikowe - 45 lecie zespołu

Czytaj więcej »

ARTYSTO PODPISZ POPARCIE DLA USTAWY

Szanowni Państwo,

Jak Państwo wiecie, trwają prace nad projektem Ustawy o artystach zawodowych. Chcielibyśmy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie.

Na stronie internetowej artystazawodowy.pl utworzono nową zakładkę, która daje możliwość wyrażenia swojego poparcia dla projektu ustawy poprzez wysyłkę wirtualnego podpisu. Zajmuje to zaledwie kilka sekund.

Podpisy można składać tutaj.


Zakładka zostanie opublikowana po uprzednim zebraniu od Państwa głosów wsparcia. Z góry dziękujemy za wszystkie podpisy!
 
„Walka o sztukę to - walka o prawa ludzkie,
o treść życia ludzkiego,
o człowieczeństwo”.

Stanisław Brzozowski - filozof, pisarz, publicysta
Czytaj więcej »

plenerowe wykonanie opery SZARLATAN, CZYLI WSKRZESZANIE UMARŁYCH Karola Kurpińskiego

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Fundacja Trzy Trąby oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Warszawski serdecznie zapraszają na plenerowe wykonanie opery SZARLATAN, CZYLI WSKRZESZANIE UMARŁYCH Karola Kurpińskiego, które odbędzie się na dziedzińcu Pałacu w Nieborowie w sobotę 10 września o godz. 20.00.

Wstęp na wydarzenie jest BEZPŁATNY.

Czytaj więcej »

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

Spotkanie literacko-muzyczne ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”

15 września 2022, godz. 17.00
Pałac Sztuki w Krakowie

Wacław Holewiński – słowo
Maria Sławek: skrzypce, Maciej Zimka: akordeon – dźwięk
Bożena Boba-Dyga – prowadzenie
Czytaj więcej »

Barok w Radości

11. festiwal muzyczny Barok w Radości, 11-15 września 2022, Warszawa 

Koncerty odbędą się w kościele Matki Bożej Anielskiej (11 i 18), Sali Balowej Pałacu na Wyspie (16), Starej Prochowni SCEK (24) oraz Stalowni Praskiej (25). Koncerty 16 i 25 września są biletowane, odsyłamy na stronę https://biletserwis.pl/e/festiwal-muzyczny-barok-w-radosci/ - liczba miejsc ograniczona!
Czytaj więcej »

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

Spotkanie literacko-muzyczne ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”

25 sierpnia 2022, godz. 17.00
Pałac Sztuki w Krakowie

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Paweł Baranowski – słowo
Martyna Klupś – Radny: flet, Wioletta Fluda-Tkaczyk: fortepian – dźwięk
Bożena Boba-Dyga – prowadzenie
Czytaj więcej »

XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej

Muzyczne Lato Sokolniki 2022

14 sierpnia 2022, godz. 18.00
Kościół Parafialny w Sokolnikach Lesie
Czytaj więcej »

Letnie Fonie Lublina 2022

Letnie Fonie Lublina 2022 - Bitwa na smyczki i klawiaturę 

8 sierpnia 2022 o godz. 19.00
Trybunał Koronny w Lublinie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Chwile ulotne

"Chwile ulotne" - Maria Gabryś-Heyke - fortepian

7 sierpnia 2022, godz. 18:30
Sień Główna, Pałac Radziwiłłów Nieborowie

Wstęp wolny
Liczba miejsc siedzących ograniczona
Czytaj więcej »

Letnie Fonie Lublina 2022

Letnie Fonie Lublina 2022 - Odkrywając to, co polskie

7 sierpnia 2022 o godz. 19.00 
Trybunału Koronnego w Lublinie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Zmarł prof. Eugeniusz Sąsiadek

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2022 odszedł wybitny artysta, pedagog oraz zasłużony członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Prezes Eugeniusz Sąsiadek.
Działalność w SPAM rozpoczął w 1959 roku. W latach 1964-1968 został Sekretarzem, 1968-1974 Wiceprezesem, a w latach 1974-1984 oraz 1992-1997 sprawował funkcję Prezesa Wrocławskiego Oddziału SPAM. W roku 1992 został Przewodniczącym Dolnośląskiej Rady SPAM, a od 2007 honorowy Prezesem Oddziału Wrocławskiego. W latach 1992-1997 był Prezesem Zarządu Głównego SPAM w Warszawie. W latach 1994-2002 został członkiem Rady Miejskiej Wrocławia, pełniącym w latach 1994-1998 funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Smyczkiem, piórem i pazurem

6 sierpnia 2022, godz. 20:00
Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Irena Dubiska - czasy Powstania Warszawskiego

...Powstanie Warszawskie spędziła „na pierwszej linii frontu”, przy kotle z gotującym się krupnikiem, obierając ziemniaki dla kilkuset osób. Grywała dla rannych Dw szpitalach i w czasie niedzielnych nabożeństw...
Czytaj więcej »

Wsparcie artystów


Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków od samego początku bierze czynny udział w projektowaniu i w konsultacjach ustawy o Uprawnieniach artysty zawodowego. Artysta będzie mógł skorzystać z uprawnień jakie daje ustawa (podkreślamy, będzie mógł, a nie musiał). Ustawa zapewni najmniej zarabiającym artystom utrzymującym się jedynie "ze sztuki" ( którzy nie mają innych tytułów ubezpieczeń społecznych), minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
"Projekt ustawy rozstrzyga, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Dotychczasowy brak takich rozwiązań w prawie polskim powoduje szereg interpretacji prawnych, w tym Sądu Najwyższego, budzących uzasadniony sprzeciw samych artystów i przedstawicieli instytucji artystycznych. "
Wraz z artystami wszystkich dziedzin czekamy na pozytywny finał legislacji Ustawy i na wejście w życie jej zapisów!
"Uprawnienia artysty zawodowego będą umożliwiały w szczególności:
-skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
-uzyskanie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla najmniej zarabiających,
-odliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej,
-otrzymanie Karty Artysty Zawodowego, gwarantującej dalsze uprawnienia,
-a także ubiegania się o stypendium lub zapomogę.
Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne:
Każdy artysta zawodowy, który nie ma innych tytułów ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, działalność gospodarcza, ubezpieczenie KRUS) będzie zobligowany do opłacania zryczałtowanych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne naliczanych od płacy minimalnej (w roku 2021 wysokość wszystkich składek na ubezp. społeczne i zdrowotne to kwota 1137,92 zł miesięcznie). W ramach pakietu opłacone zostaną składki na:
-ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)
-ubezpieczenie emerytalne
-ubezpieczenie chorobowe (możliwość uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego etc.)
-ubezpieczenie rentowe (na wypadek trwałej niezdolności do wykonywania zawodu)
-ubezpieczenie wypadkowe (od nieszczęśliwych wypadków).
Jednocześnie umowy zlecenia dotyczące działalności artystycznej artystów zawodowych, którzy samodzielnie opłacają składki ubezpieczeniowe, zostaną zwolnione z oskładkowania, aby uniknąć podwójnego płacenia składek. Ponieważ wszystkie przychody z działalności artystycznej takich osób będą pochodzić z umów zlecenie i/lub umów o dzieło, oskładkowanie owych umów powodowałoby podwójne pobieranie składek: (1) zryczałtowanych wpłacanych przez artystę oraz (2) potrącanych z podstawowych źródeł jego przychodów, co w obecnej sytuacji rynkowej powodowałoby zbyt duże obciążenie artystów kosztami ubezpieczeń.
50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej:
Projekt ustawy rozstrzyga, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Dotychczasowy brak takich rozwiązań w prawie polskim powoduje szereg interpretacji prawnych, w tym Sądu Najwyższego, budzących uzasadniony sprzeciw samych artystów i przedstawicieli instytucji artystycznych. Projektowana regulacja dostosowuje zatem prawo do powszechnego rozumienia natury działalności artystycznej, zarówno w procesie tworzenia dzieła, jego wykonania, jak i przygotowania. Konsekwencją powyższej interpretacji jest wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych."
Czytaj więcej »

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

Spotkanie literacko-muzyczne ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”

4 sierpnia 2022, godz. 17:00 
Pałac Sztuki w Krakowie 

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Mieczysław Wajnberg in memoriam

16 lipca 2022, godz. 19.00
Trybunał Koronny w Lublinie

Wstęp wolny


Czytaj więcej »

Ustawa o artystach zawodowych

Ustawa o artystach zawodowych przeszła przez kolejny etap legislacji - Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.
Czytaj więcej »

Koncert z cyklu „Chwile ulotne”

Chwile ulotne, Michał Kałuża - akordeon

3 lipca 2022, godz. 18:30
Sień Główna, Pałac Radziwiłów w Nieborowie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Koncert Chopinowski

Koncert Chopinowski

27 czerwca 2022 r. o godz. 19.30 
Chopin Salon w Warszawie
Czytaj więcej »

2022 05 14 15 XX Ogólnopolskie Konfrontacje Dudziarskie Poznań

Oddział Poznański Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków jest organizatorem Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

W tym roku impreza odbyła się w dniach 14 -15 maja. Konfrontacje łączą prezentacje kapel dudziarskich i koźlarskich, konkurs instrumentów dudowych, warsztaty dla młodych muzyków oraz seminarium poświęcone ochronie ludowej muzyki i instrumentów charakterystycznych dla naszego regionu.

W konkursie wykonawczym wzięło udział ok. 30 kapel, które zaprezentowały się podczas dwóch koncertów w sobotę 17.05, o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego i w niedzielę 18.05 przed Ratuszem Poznańskim.

Do konkursu instrumentów dudowych zgłoszono 10 instrumentów. Będą one oceniane przez specjalistów pod względem zgodnego z tradycją wykonania oraz jakości brzmienia. Dodajmy, że budowa instrumentu tradycyjnymi metodami wymaga kilkumiesięcznej, żmudnej pracy i wysokich kwalifikacji.


https://www.youtube.com/watch?v=ne9sOEa3eP4

https://www.youtube.com/watch?v=tcjnpljhix8

Czytaj więcej »

I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy


13 – 14 czerwca 2022 – I Międzynarodowe Mistrzowskie Seminarium Sztuki Wokalnej 
prowadzone przez Maestro Wiesława Ochmana
Sala Koncertowa, Sala Organowa PSM I i II st. w Suwałkach, ul. Muzyczna 1, Suwałki
Czytaj więcej »

Koncert z cyklu „Chwile ulotne”

Chwile ulotne. Koncert pamięci Elżbiety Małanicz-Onoszko.

5 czerwca 2022, godz. 18:30
Pałac Radziwiłów w Nieborowie

Wstęp wolny

Czytaj więcej »

Premiera projektu "Nieoczywiste Materie"

Nieoczywiste materie 

28.05.2022, godzina 16.00
Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, Sala Błękitna

Wstęp wolny

Czytaj więcej »

Reprezentanci SPAM w komisjach wybierających dyrektorów instytucji artystycznych

SPAM jest reprezentantem środowiska muzyków. Od lat opiniuje sprawy ponownych powołań na dyrektorów filharmonii, oper i teatrów muzycznych oraz deleguje swoich reprezentantów do komisji konkursowych wybierających dyrektorów instytucji kultury. Do 11 maja br. roku opiniowaliśmy w sprawach: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Filharmonii Zabrzańskiej, Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Teatru Tańca w Kielcach, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Filharmonii w Katowicach, Filharmonii Poznańskiej, Teatru Muzycznego w Lublinie, Filharmonii w Lublinie.

Nasi reprezentanci zasiądą w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów w Filharmonii w Słupsku, Filharmonii w Łodzi, Operze w Krakowie i w Teatrze Wielkim w Łodzi.


Czytaj więcej »

Koncert na powitanie wiosny

Koncert uczestników I Kursu Wokalno-Aktorskiego
I Międzynarodowy Festiwal Cantareum 2022

29 kwietnia 2022 (piątek), godz. 18.00
Sala organowa PSM I i II st. w Suwałkach 
ul. Muzyczna 1
Czytaj więcej »

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

23 kwietnia 2022 r. w Sali im. Józefa Elsnera Domu Studenckiego Dziekanka Warszawie, odbył się XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Zarząd Główny ukonstytuował się następująco:

Ryszard Cieśla - Prezes,

Marta Straszyńska - Wiceprezes,

Małgorzata Chmurzyńska-Wiceprezes,

Aleksandra Demowska-Madejska - Sekretarz,

Wojciech Świętoński - Zastępca Sekretarza,

Piotr Dąbrowski - Skarbnik,

Kamil Zawadziki-Zastępca Skarbnika,

Katarzyna Janczewska-Sołomko - Członek ZG,

Tomasz Żymła - Członek ZG

Główna Komisja Rewizyjna:

Marcin Wiliński - Przewodniczący,

Jolanta Byczkowska-Sztaba,

Kazimierz Budzik,

Ewa Wankiewicz,

Dorota Puchnowska-Aftyka

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!


Czytaj więcej »

XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków


Informujemy, że 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w Sali im. Józefa Elsnera Domu Studenckiego Dziekanka, mieszczącego się na ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie, odbędzie się XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
Czytaj więcej »

I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy


21 – 22 kwietnia 2022 – I Kurs Wokalno-Aktorski 
prowadzony przez prof. dr. hab. Cezarego Szyfmana oraz dr. hab. Pawła Chomczyka 
Sala Koncertowa, Sala Organowa PSM I i II st. w Suwałkach, ul. Muzyczna 1, Suwałki
Czytaj więcej »

Zmiana trybu pracy biura w piątek 15 kwietnia

Szanowni Państwo,

w piątek 15 kwietnia Biuro ZG SPAM Pracuje on-line. 
Prosimy o kontakt mailowy.

Czytaj więcej »

Życzenia świąteczne


Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
życzy
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Czytaj więcej »

Zmarł prof. Andrzej Cwojdziński Zasłużony Członek SPAM

Odszedł wspaniały muzyk, organizator, pedagog, działacz społeczny, Honorowy Obywatel Koszalina – ANDRZEJ CWOJDZIŃSKI. Dyrygent, kompozytor, inicjator prestiżowych wydarzeń muzycznych o znaczeniu ogólnopolskim, także wykładowca uczelni artystycznych, profesor m.in. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  

Swoją działalność społeczną w dużym stopniu związał ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, którego był wieloletnim członkiem, a Samodzielne Koło nr 43 SPAM w Koszalinie pod Jego przewodnictwem należało do najbardziej aktywnych w kraju. Otrzymał liczne odznaczenia oraz nagrody,   ale został także uhonorowany zaszczytną godnością „Członek Zasłużony SPAM”  oraz Złotą Odznaką SPAM.

Doskonale rozumiał znaczenie muzyki dla rozwoju jednostki i społeczeństwa, nie szczędził swych umiejętności, aby to przesłanie realizować.

Żegnamy Wielkiego Przedstawiciela Polskiej Kultury Muzycznej – także Twórcę historii kultury muzycznej Koszalina. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków dołoży starań, aby wyniki pracy ŚP. Pana Andrzeja Cwojdzińskiego były inspiracją i przykładem dalszych działań na rzecz sztuki muzycznej.

Małżonce, Pani Gabrieli Cwojdzińskiej,  przekazujemy  wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

                                             

                                                                   Zarząd Główny

                                         Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

 

Warszawa, marzec 2022.

Czytaj więcej »

Zapraszamy na koncert


Czytaj więcej »

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA - WALTORNIA - PEŁNY ETAT
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
13 CZERWCA – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2022.
Czytaj więcej »

Zachęcamy do wsparcia i przekazania 1 % PIT na rzecz Fundacji Domu Muzyka Seniora.

Zachęcamy do wsparcia i przekazania 1 % PIT na rzecz Fundacji Domu Muzyka Seniora.

Czytaj więcej »

Polski Jazz dla Ukrainy

Koncert polskich muzyków jazzowych dla Ukrainy. W piątek 11 marca, godz. 19.00. Wstęp wolny!

W trakcie koncertu będą zbierane pieniądze dla muzyków ukraińskich.

Swój udział zapowiedzieli już:
1. Urszula Dudziak
2. Anna Serafińska
3. Lora Szafran
4. Agnieszka Wilczyńska
5. Włodzimierz Nahorny
6. Michał Urbaniak
7. Krzesimir Dębski
8. Czesław Bartkowski
9. Kazimierz Jonkisz
10. Piotr Baron
11. Mariusz Bogdanowicz
12. Adam Cegielski
13. Michał Tokaj
14. Wojciech Majewski
15. Ryszard Borowski
16. Piotr Rodowicz
17. Szymon Wójciński
18. Ignacy Wendt
19. Andrzej Gondek
20. Brass Federacja

Tomasz Tłuczkiewicz - prowadzenie

Będzie nas znacznie więcej!
Listę będziemy uzupełniać!

Odbędzie się również aukcja zdjęć wybitnych fotografików! (Ula Las, Kasia Stańczyk, Piotr Gruchała, Jarek Wierzbicki)
Będą sprzedawane płyty!

Czytaj więcej »

Fundusz #ARTYŚCI STOART DLA UA#

Zarząd STOART rozpatrywał będzie w trybie doraźnym  napływające drogą elektroniczną wnioski do Funduszu opatrzone sygnaturą #ARTYŚCI STOART DLA UA#. Formularz poniżej. Wnioski podpisane przez osobę reprezentującą wnioskodawcę /skan w formacie PDF lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym/ należy przesyłać na adres  artyscistoartdlaua@stoart.org.pl  

Decyzje o przyznaniu dofinansowania Zarząd STOART podejmował będzie w ciągu 2-3 dni, o czym niezwłocznie Was poinformujemy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

-Nazwa i adres, dane rejestrowe (KRS lub CEIDG, NIP, REGON) oraz dane kontaktowe podmiotu kierującego wniosek – agencji artystycznej (także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej), organizacji pozarządowej – stowarzyszenia i fundacji, samorządowych instytucji kultury – np. domów i ośrodków kultury, kościołów i in.;

-Nazwy zespołów i nazwiska Artystów biorących udział w projekcie, także bardzo krótkie ich dossier;

-Miejsce i datę organizacji projektu;

-Przybliżoną kalkulację najniezbędniejszych wydatków organizacyjnych. Mogą to być m.in. koszt nagłośnienia, backupu, oświetlenia etc., ewentualnie także transportu instrumentów, sprzętu i wykonawców;

-Formę uzyskiwania przychodów z koncertu – np. zbiórka publiczna (UWAGA! Konieczne jest zezwolenie MSWiA – operator portal www.zbiorki.gov.pl ), dochód z biletów etc.;

-Cel charytatywny – np. pomoc uchodźcom, pomoc humanitarna na terytorium Ukrainy etc.;

-Operator celu charytatywnego – organizacja pomocowa np. CARITAS, Polska Akcja Humanitarna i in. (nie mamy w tym względzie jakichkolwiek preferencji);

-Spodziewany zasięg projektu – np. przewidywana ilość odbiorców, słuchaczy.

-Informacja o innych źródłach finansowania.

Zasadą udzielenia pomocy jest finansowanie takich aspektów przedsięwzięcia, których brak uniemożliwiłby jego realizację. Liczymy także na pomoc wszystkich organizatorów w nieodpłatnym udostępnianiu miejsc koncertów.

Chcielibyśmy pomóc w ten sposób jak największej ilości Waszych inicjatyw, dlatego liczymy na Waszą kreatywność i ograniczenie potrzeb w ramach jednego projektu.

Zgodnie z brzmieniem pkt III wniosku, sprawozdanie z wykorzystania dotacji przesłać należy na formularzu #SPRAWOZDANIE UAPOMOC# w terminie 14 dni od przekazania kwoty zebranej na cel charytatywny.

Czytaj więcej »

#ARTYŚCI STOART DLA UA#

Szanowni Artyści – członkowie STOART – pomóżmy razem Ukrainie!

W obliczu tragedii na Ukrainie i dramatycznych jej skutków, w tym fali uchodźców, w większości bezbronnych kobiet i dzieci, które tysiącami będą w najbliższych dniach szukać bezpieczeństwa i azylu w Polsce, spodziewaliśmy się Waszej reakcji – inicjatyw organizowania charytatywnych koncertów na rzecz uchodźców wojennych i pomocy Ukrainie… Ale skala Waszych pomysłów w tym zakresie przerosła nasze oczekiwania w stopniu bezprecedensowym! Polscy Artyści po raz kolejny dają dowód swojej empatii i gotowości służenia potrzebującym, a STOART ich organizacja zamierza im w tych planach i projektach pomagać!

Nie mamy możliwości podejmowania działań organizacyjnych i logistycznych, dlatego, w ramach funkcjonującego w STOART Funduszu promocyjnego tworzymy w trybie natychmiastowym specjalną akcję #ARTYŚCI STOART DLA UA#

Zarząd STOART rozpatrywał będzie poza kolejnością napływające drogą elektroniczną na adres artyscistoartdlaua@stoart.org.pl  wnioski do Funduszu opatrzone sygnaturą ARTYŚCI STOART DLA UA.

Informacje oraz formularz na Fundusz #ARTYŚCI STOART DLA UA# 

Artyści do pomagania, STOART do pracy!

Czytaj więcej »

Wspieramy!

Wojna to nieszczęście, które niesie za sobą, ból, rozpacz, strach i dewastację psychiczną. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, od lat wspierający psychologicznie polskich muzyków i tancerzy, w obliczu bezprecedensowych wydarzeń za wschodnią granicą uruchamia specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line wspieraMY Ukrainę.
Czytaj więcej »

Apel ministra kultury Ukrainy o wprowadzenie sankcji w kulturze wobec Federacji Rosyjskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego popiera apel ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenki o nałożenie sankcji na Rosję w dziedzinie kultury i ograniczenie jej aktywności międzynarodowej również w tym wymiarze.

W poniedziałek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego  prof. Piotr Gliński rozmawiał z ministrem Tkaczenką oraz litewskim ministrem kultury Simonasem Kairysem. Ministrowie kultury Polski, Litwy i Ukrainy podpisali deklarację, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych starań o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z organizacji, komitetów i programów międzynarodowych.

Ze względu na to, że Federacja Rosyjska łamie umowy międzynarodowe i normy społeczne, wymagamy, żeby w następstwie sankcji politycznych, gospodarczych, sportowych i innych zostały nałożone na nią również sankcje w dziedzinie kultury, a tym samym ograniczona została jej kulturowa obecność na arenie międzynarodowej. W tym de facto totalitarnym państwie kultura pełni funkcję służebną i służy jako propaganda polityczna – napisali we wspólnym apelu minister kultury oraz ludzie kultury Ukrainy. W imieniu Ukrainy i krajów partnerskich, które wspierają humanizm, pokój i porządek na świecie, domagają się:

 1. Odwołania wszystkich projektów, w które zaangażowana jest Federacja Rosyjska oraz projektów, które mają finansowanie pochodzące z Rosji.
 2. Wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności rosyjskich ośrodków kultury na terenie krajów partnerskich.
 3. Wycofania obywateli Federacji Rosyjskiej z rad nadzorczych i sojuszy kulturowych, rezygnacji ze sponsorowania i wsparcia organizacyjnego wyżej wspomnianych osób.
 4. Odwołania udziału Federacji Rosyjskiej (tak, jak już został odwołany jej udział w Eurowizji) w międzynarodowych festiwalach, wystawach, forach i wydarzeniach artystycznych, między innymi w:

a) wystawach i targach sztuki współczesnej, w tym Biennale w Wenecji, Art Basel, Documenta i innych;

b) Festiwalu Filmowym w Cannes, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i innych międzynarodowych festiwalach filmowych;

c) Festiwalu w Salzburgu, Festiwalu Teatralnym w Awinionie, Festiwalu Arena di Verona i innych wydarzeniach teatralnych i muzycznych;

d) wydarzeniach literackich, w tym w Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, London Book Forum i innych.

 1. Uniemożliwienia prezentowania kultury rosyjskiej w mediach.
 2. Zakończenia współpracy z aktorami i artystami, którzy otwarcie popierają reżim Władimira Putina, tak, jak to już zrobiła Filharmonia Monachijska, Orkiestra Filharmonii Rotterdamskiej, Teatr La Scala, Royal Opera House w Londynie i wiele innych organizacjach, które okazały solidarność z Ukrainą.

Sztuka zawsze była na czele wartości humanistycznych. Rozumiemy, że kultura nie może służyć celom propagandowym, ale powinna być ukierunkowana na rozwój myślenia krytycznego i poszukiwanie dialogu. Federacja Rosyjska jest agresorem. Jej kultura jest toksyczna! Nie bądźcie współsprawcami! – napisali autorzy apelu. 

Apel można podpisywać na stronie: https://arts.gov.ua/urge-to-impose-cultural-sanctions/.

Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla, że w obliczu bezprecedensowej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, która jest bliskim sąsiadem i sojusznikiem Polski, współpraca kulturalna z Rosją w żadnym wymiarze nie jest możliwa.

Nie pozostajemy obojętni wobec inwazji militarnej Rosji na suwerenne i niepodległe państwo ukraińskie, dlatego zdecydowanie rekomendujemy instytucjom wstrzymanie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych we współpracy z podmiotami rosyjskimi – zaznacza wicepremier Gliński

Czytaj więcej »

Koncert dla Muzyków Seniorów

Serdecznie zapraszamy Muzyków Seniorów na koncert Walentynkowy 14.02.2022 rok. (liczba miejsc ograniczona)
Czytaj więcej »

Kondolencje


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ojca Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Prof. Ryszarda Cieśli.
Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy  w tych trudnych chwilach Rodzinie i Najbliższym składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Czytaj więcej »

Zapraszamy Muzyków Seniorów

Czytaj więcej »

Płyta Muzyka Kobiet XXI wieku

Płyta Muzyka Kobiet XXI wieku powstała z inicjatywy Zarządu Fundacji Czas Sztuki oraz kwartetu smyczkowego The Time Quartet.
Płyta gloryfikuje twórczość współczesnych kompozytorek. Kompozycje znajdujące się na płycie tworzą spójną koncepcję estetyczną i oparte są na brzmieniach postmodernistycznych i minimalistycznych, odwołujących się także do muzyki sakralnej i ludowej. Na płycie znajdują się cztery kompozycje Anny Ignatowicz-Glińskiej, Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko oraz Justyny Kowalskiej-Lasoń.
Czytaj więcej »

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że do 31 stycznia 2022 roku Stowarzyszenia i Fundację są zobligowane do zgłoszenia osób będących w zarządach (również jednostek wyodrębnionych) do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M