Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.01.2020 r.


ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Panią Sekretarz Aleksandrę Demowską-Madejską.


Członkowie zarządu wysłuchali Prezes Fundacji Domu Muzyka Seniora Panią Zofię Wit, która przeczytała pismo przedsądowe napisane przez adwokata, związane ze skargami na Dom Muzyka Seniora, które również wpłynęły do ZG SPAM. W sprawie pomówień Pani Orzechowskiej i Pani Aleksandry Wałdowskiej została podpisana ugoda. Obie Panie przeprosiły na piśmie za naruszenie dóbr osobistych Panią Zofię Wit i uregulowały zaległe należności.


ZG SPAM po dyskusji zdecydował, iż wystosuje pismo do Dyrektora IMiT Maxymiliana Bylickiego popierające powstanie Polskiego Impresariatu Muzycznego, jednocześnie zgłaszając istotne zastrzeżenia co do funkcjonowania obecnej formuły PIM. Dotyczą one promowania głównie znanych polskich artystów, co sprowadza się do wąskiego kręgu wykonawców, często związanych ze środowiskiem akademickim. W powyższym „kluczu” brakuje promocji mniej znanych, aczkolwiek świetnych i utalentowanych artystów z całego kraju. W związku z powyższym skierujemy zapytani: na jakich zasadach opiera się działanie Polskiego Impresariatu Muzycznego oraz w jaki sposób wybierani są artyści? Instytut Muzyki i Tańca powołując taki projekt poza konkursem, powinien umożliwiać redystrybucje i aktywizować środowiska regionalne, zamiast promować wąski krąg nazwisk, które takiej promocji już nie potrzebują, w przeciwieństwie do wielu znakomitych polskich artystów, którzy na promocję szans niestety nie mają.

 

ZG SPAM popiera również ogłoszenie przed IMiT konkursu „PAMIĘĆ”, którego celem jest przywrócenie pamięci o wielu kompozytorach, muzykach, tancerzach i choreografach. Konkurs ma na celu stworzenie opisu i dokumentacji grobów polskich artystów muzyków i artystów sztuki tańca, który skierowany jest do uczniów szkół muzycznych i baletowych, zgłoszonych przez ich wychowawców lub nauczycieli muzyki lub tańca. W SPAM prowadzi od wielu lat Akcję ZNICZ. Symbolicznym światełkiem oraz tabliczką "W hołdzie i pamięci Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków" przywracamy pamięć o zmarłych muzykach, często legendarnych postaciach życia muzycznego i wybitnych osobowościach, którzy tworzyli nasze stowarzyszenie, działali w nim przez wiele lat. Dlatego też posiadamy spisy zmarłych muzyków z miejscami ich grobów, które mogłoby pomóc biorącym udział w inicjatywie IMiT konkurs „PAMIĘĆ”.


Pani A.Obst-Chwała przekazała ZG otrzymaną informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur dla harfistów. Pracownik Ministerstwa, pomimo wysyłanych monitów od pół  roku nie otrzymał odpowiedzi z MKiDN na prośbę o wydanie ekspertyzy w tej sprawie. Poprosił ZG SPAM o przesłanie kolejnego pisma do MPiPS wraz z podpisanymi ekspertyzami. ZG SPAM zbierze podpisy pod pismem potwierdzającym błędny zapis ustawy. 


Członkowie ZG SPAM zaproponowali wystąpienie o Medale Gloria Artis dla Wojciecha Błażejczyka, Kamili Wąsik-Janiak, Anny Karpowicz, Krystiana Tkaczewskiego, Aleksandry Demowskiej-Madejskiej i Marty Straszyńskiej.


Do SPAM uchwałą nr 56 został przyjęty: Dawid Biwo.