Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.01.2022 r.


Sekretarz Pani Aleksandra Demowska-Madejska dokona wpisu do Beneficjentów Rzeczywistych. Do wyodrębnionych jednostek terenowych, które również muszą zrobić wpis do Beneficjentów Rzeczywistych, zostanie wysłana szczegółowa informacja jak to zrobić.

Pani Małgorzata Chmurzyńska zaproponowała działania, które SPAM może przeprowadzić w ramach Akcji Legalna Muzyka w 2022 roku.


Do SPAM uchwałą nr 98 został przyjęty na członka wspierającego: Grzegorz Krasucki.