Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 14.10.2021 r.


ZG SPAM po zapoznaniu się z projektem ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej (UD219) wyraził akceptację dla przewidywanych zmian w Hymnie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących zmiany kolejności zwrotek.

Odbyła się również dyskusja na temat tonacji Hymnu F-dur, która jest za wysoka do poprawnego intonacyjnie wykonania. W nowej ustawie jest jednak możliwość zmiany tonacji w określonych okolicznościach.


ZG SPAM ustalił termin Zjazdu na 23 kwietnia 2022 roku. Zaproponowano by Zjazd odbył się w Dziekance.


ZG SPAM zapoznał się z nowym Zarządem Oddziału Katowickiego. Udział w spotkaniu wzięli przewodnicząca Oddziału Aleksandra Rudzka – Kurdyś, Tomasz Żymła, Wojciech Stępień i Ewelina Sławska. Nowe władze Oddziału opowiedziały o planach organizacyjnych oraz o chęci wyodrębnienia się oddziału.