Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.07.2019 r.


ZG SPAM na prośbę Wiceprezydenta Miasta Łodzi o wyznaczenie przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi wytypował Pana Kamila Zawadzkiego.


Pani M.Chmurzyńska przedstawiła tekst swojego autorstwa artykułu do Presto, w sprawie procesu p. Jarosława Janikowskiego o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu. Kolejnym działaniem w tej sprawie będzie opublikowanie na stronie SPAM oficjalnego stanowiska Zarządu Głównego i przesłanie go do różnych instytucji kultury oraz MKiDN.  ZG SPAM uchwałą nr 49 przyjął na członka rzeczywistego SPAM panią Izę Kłapcińską, panią Irenę Jarosz Marcinkiewicz i pana Ryszarda Sojkę.