Samodzielne Koło nr 43 w Koszalinie

Samodzielne Koło SPAM nr 43 w Koszalinie 

Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki
ul.Piastowska 2
75-400 Koszalin

Zarząd Koła:

Wojciech Bałdys - Przewodniczący
Marta Bałdys - Skarbnik
Katarzyna Baj-Gustaw - Sekretarz
Janusz Kowalkowski - Członek

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Dubiella - Przewodniczący