Oddział Wrocławski

Zarząd Oddziału Wrocławskiego: 

Ryszard Żołędziewski - Przewodniczący 
Mateusz Boduch - Wiceprzewodniczący 
Sonia Markiewicz - Sekretarz 
Paweł Maliczowski - Skarbnik 
Andrzej Łucki - Członek Zarządu
Marek Werpulewski - Członek Zarządu

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (SPAM), Oddział we Wrocławiu, organizacja skupiająca artystów-muzyków o wysokich kwalifikacjach zawodowych, będąca ich naczelną reprezentacją w sprawach artystycznych i zawodowych, założona została w Warszawie w 1956 roku. Najstarsze i największe stowarzyszenie muzyczne działające na rzecz aktywizacji polskich muzyków oraz animacji życia muzycznego w Polsce.

W grudniu 1956 roku Maria Jędrzejewska założyła Koło SPAM przy ówczesnej wrocławskiej Wyższej Szkole Muzycznej, a w 1959 roku Zarząd Główny powołał Oddział we Wrocławiu. Obecnie Wrocławski Oddział SPAM współtworzy życie kulturalne nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, biorąc czynny udział w licznych koncertach, festiwalach, kursach muzycznych, sympozjach i kongresach naukowych. Bardzo ściśle współpracujemy nie tylko z Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również z licznymi zagranicznymi instytucjami promującymi i wspierającymi kulturę.

Główne przedsięwzięcia wrocławskiego oddziału SPAM:

 • Europejskie Forum Saksofonowe

 • Konkurs Fagotowy im. K.M. Webera

 • Mistrzowskie Kursy Pianistyczne

 • Mistrzowskie Kursy Gry na Instrumentach Dętych

 • Mistrzowskie Kursy Wokalne

 • Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia we Wrocławiu

 • Kursy Interpretacji Muzyki Oratoryjno – Kantatowej we Wrocławiu

 • Koncerty Muzyczne w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu

 • Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju

 • Audycje Słowno – Muzyczne

 • Sesje naukowe

 • Inne przedsięwzięcia naukowo-artystyczne na terenie Dolnego ŚląskaEuropejskie Forum Saksofonowe powoli staje się znaną marką i miejscem spotkań i wymiany doświadczeń muzyków specjalizujących się w grze na saksofonach. Motywowani wspaniałym doświadczeniem wyniesionym z poprzednich edycji Forum, które potwierdziło, że spotkania saksofonistów z Polski i licznych europejskich ośrodków muzycznych mają swój głęboki sens artystyczny, dydaktyczny i popularyzatorski, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia.

Konkurs saksofonowy, lekcje mistrzowskie, warsztaty, wykłady, koncerty i recitale oprócz twórczej rywalizacji młodych artystów stwarzają niepowtarzalną okazję kontaktu uczestników z wybitnymi saksofonistami i pedagogami. Będziemy szczerze radzi, jeżeli nasze nadzieje związane z EFS za Państwa przyczyną staną się faktem, czyli europejskim świętem saksofonu. Więcej szczegułów: www.musicforum.pl

Podnoszenie kwalifikacji jak i incjowanie spotkań uczniów z mistrzami to jedno z podstawowych zadań realizowanych przez oddział Wrocławski SPAM. Od wielu już lat ciesz się dużą popularnością cyklicznie organizowany Kurs Interpretacji w Zakresie Gry na Instrumentach Dętych. W ramach wielu dotychczasowych edycji towarzyszących zwyczajowo Dniom Muzyki Instrumentalnej w Dusznikach Zdroju, mieliśmy zaszczyt gościć wielu znakomitych pedagogów i mistrzów a także młodych adeptów gry na instrumentach dętych. Kursy prowadzone są w wielu kategoriach instrumentów dętych drewnianych i blaszanych w tym między innymi fletu, oboju, klarnetu, fagotu, trąbki, rogu, puzonu, tuby czy saksofonu. W programie można znaleźć zarówno zajęcia indywidualne, grę w zespołach kameralnych, koncerty. Oczywistą rzeczą jest wymiana doświadczeń, spotkania uczestników itp. Zapraszamy latem do Dusznik.

Informacja telefoniczna prof. Czesław Klonowski, tel: 605 109 879

https://spam.wroclaw.pl/kursu-interpretacji-w-zakresie-gry-na-instrumentach-detych/

http://spa-m.pl/uploads/files/archiwum-kronikanr31959-2009.pdf
Eugeniusz Sąsiadek Wrocław, grudzień 2016 roku

R e f l e k s j e

na temat „Dlaczego jestem w SPAM-ie?”

Bardzo mnie zainteresowała dyskusja na temat „Dlaczego jestem w SPAM-ie?” podczas spotkania jubileuszowego SPAM w Warszawie w dniu 2 października 2016 roku. Chciałem zabrać głos, niestety moja dyspozycja głosowa po niedawnej operacji twarzy była wówczas bardzo mizerna, dlatego wypowiadam się na piśmie, mając nadzieję, że być może znajdzie się ona na stronie internetowej Stowarzyszenia. . Jestem zapewne obecnie jednym z najstarszych członków SPAM, zostałem bowiem przyjęty w roku 1959, zatem podczas jubileuszu 60-lecia, mój staż członkowski wynosił 57 lat! Pamiętam, że byłem bardzo szczęśliwy po otrzymaniu wiadomości o członkostwie, bo przecież znalazłem się w gronie wybitnych artystów – muzyków. Wcale mi nie przeszkadzał fakt, iż przez kilka lat „terminowałem” jako kandydat. Ale jeszcze bardziej cieszyłem się z możliwości „bycia” i ewent. działania w organizacji, której szczytne cele są mi bardzo bliskie. Mam chyba „gen” społecznika i działacza, nie wyobrażałem więc sobie, aby nie przystąpić do tak bardzo potrzebnej muzyce i muzykom organizacji.

Już rok po przyjęciu, czyli w roku 1960. zostałem skarbnikiem Koła nr 24 przy PWSM we Wrocławiu, a w roku 1965 Walne Zebranie Oddziału SPAM we Wrocławiu wybrało mnie na funkcję sekretarza. Zaczęła się wtedy moja długa działalność w Oddziale, w tym przez 25 lat jako prezesa Wrocławskiego Oddziału SPAM. Miałem też swój prawie 35-letni okres działalności w Zarządzie Głównym SPAM (członek ZG, Komisja Kwalifikacyjna, Zarząd Sekcji I, wiceprezes), by wreszcie w latach 1992 – 1997 zostać prezesem SPAM.

Zabrakło mi na spotkaniu jubileuszowym w dniu 2 października 2016 roku jakiejkolwiek informacji o działalności WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU SPAM, który jest moim rówieśnikiem jeśli chodzi o staż w SPAM, gdyż powstał w roku 1959 i jest – jak mi się wydaje – jednym z najstarszych oddziałów. Ma też spore osiągnięcia w swojej działalności, której skromnym odbiciem jest publikacja DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU SPAM na rzecz rozwoju kultury muzycznej w latach 1959 – 2009 - Kronika nr 3, zredagowana przez zmarłego przedwcześnie Kol. Kazimierza Kościukiewicza przy mojej współpracy, a wydana w roku 2009 z okazji pięćdziesięciolecia Oddziału. Przekazuję ją, mając nadzieję, że znajdzie się ona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami Eugeniusz SąsiadekBenefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M