Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej

Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej w Warszawie
Marcin Wiliński - Przewodniczący
Krzysztof Szczepański - Zastępca Przewodniczącego 

Od lewej: Marek Iwański, Mateusz Szmyt, Marcin Wiliński 

http://www.orkiestraforum.pl/