Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej

Samodzielne Koło nr 28 Filharmonii Narodowej w Warszawie

Mateusz Szmyt - Przewodniczący
Marek Iwański - Sekretarz
Marcin Wiliński - Skarbnik

Od lewej: Marek Iwański (skarbnik), Mateusz Szmyt (przewodniczący), Marcin Wiliński (sekretarz)

http://www.orkiestraforum.pl/