Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów

Koncerty Promocyjne Młodych Muzyków organizowane są od 1996 roku przez Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów działające przy Zarządzie Głównym SPAM. W koncertach bierze udział szczególnie utalentowana młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty odbywają się co miesiąc w Sali Centrum Kultury Civitas Christiana oraz w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej.

Zarząd Koła: Zbigniew Veith, Aleksandra Rudnicka, Katarzyna Zachwatowicz-Jsieńska, Zygmunt Szpaderski.