Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Jakub Kosmal - Przewodniczący Koła 112 
Karol Piszczorowicz - Sekretarz 
Małgorzata Domańska - Skarbnik