Samodzielne Koło nr 9 w Szczecinie

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Koło nr 9 w Szczecinie

Ludwika Mitkiewicz - Przewodnicząca

Mirosława Białas - Sekretarz 

Maria Behrendt - Skarbnik

Małgorzata Kowalik - Członek Zarządu 


Koło nr 9 SPAM powstało w 1990 roku. Siedzibą jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Aktywnie uczestniczymy w życiu muzycznym Szczecina organizując koncerty we współpracy z Filharmonią Szczecińską i Zamkiem Książąt Pomorskich oraz Klubem 13 Muz, gdzie odbywają się cykliczne popołudnia z muzyką pn. „Harmonie”. W koncertach biorą udział uczniowie i absolwenci [często również młodzi pedagodzy] ZSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie oraz studenci i pedagodzy Akademii Sztuki w Szczecinie. Do udziału w naszych koncertach zapraszamy także szczecińskie chóry kameralne.

Organizujemy konkursy kompozytorskie w ZSM oraz uczestniczymy w organizacji Zachodniopomorskich Konkursów Pianistycznych dla uczniów szkół muzycznych I i II st., gdzie jesteśmy fundatorami nagród.

Obecnie pracujemy nad wydaniem ostatniej książki Waleriana Pawłowskiego  -  naszego pierwszego Prezesa  -  pozostałej w maszynopisie. „Poradnik Melomana” powstał na zamówienie przyjaciół i Czytelników Jego książek. Współpracujemy z Filharmonią Szczecińską, która wyda książkę w 100 rocznicę urodzin autora. Odbędzie się też cykl koncertów edukacyjnych w Filharmonii oraz na Placu im. Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie.

Otaczamy opieką naszych Seniorów.

Co roku organizujemy Akcję Znicz, aby pamiętać o tych co odeszli.

Od początku działalności przewodniczącą jest  Ludwika Mitkiewicz. 


Działalności w latach 2017 – 2020:

Koło nr 9 w Szczecinie aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta i regionu.

Od 2010 roku organizujemy cykl koncertów  „Harmonie”  we współpracy z Domem Kultury 13Muz.

W latach 2017 – 2020 odbyło się 15 koncertów.  Wystąpili m. in. studenci i absolwenci Akademii Sztuki, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych, pedagodzy oraz szczecińscy muzycy – Milena Palkaj, Julita Juszkiewicz, Michał Landowski, Aleksy Kornicz – absolwent Royal  College of Music w Londynie w klasie fortepianu. Udział wzięły też  zespoły – Chór Nauczycielski Primo Vere pod dyr. X Zbigniewa Wożniaka  i duet akordeonowy z ZSM w Szczecinie. Koncerty przygotowali Bogdan Górnik, Barbara Stalmierska, Bogusław Jakubowski, Sylwia Burnicka–Kalischewska, prowadziła Ludwika Mitkiewicz.

Nowością w naszej działalności były koncerty charytatywne organizowane w kościołach.

W czerwcu 2018 roku zorganizowaliśmy koncert z okazji 55 rocznicy powstania zespołu wokalnego „Berżeretki” założonego przez Jana Szyrockiego, a później prowadzonego przez Ludwikę Mitkiewicz.

Tytuł koncertu – „Berżeretki po latach”, dostępny na Youtube. Zespołowi towarzyszyli Mirosława Białas – fortepian i Zbigniew Miński – flet. Przygotowanie – Ludwika Mitkiewicz. W organizacji pomogło Miasto Szczecin. Koncert odbył się w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Współpraca z Filharmonią w Szczecinie to koncerty na placu im. Waleriana Pawłowskiego oraz wydanie przez Filharmonię ostatniej książki pozostawionej w maszynopisie  „Poradnik Melomana” autorstwa Waleriana Pawłowskiego w 100 rocznicę Jego urodzin – 2020 rok. W pracy nad książką brały udział  Maria Behrendt i Ludwika Mitkiewicz. Fragmenty są umieszczone na Youtube przez Filharmonię.

„Kurier Szczeciński„  na nasz wniosek otworzył cykl „Młody Muzyczny Szczecin”  prezentujący sylwetki naszych  muzyków.

Prof. Eugeniusz Kus otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Odeszła od nas nestorka  Elżbieta Berczyńska–Kus.