Oddział Krakowski

Od lewej Maria Brodzicka - Członek Zarządu
Leszek Werner - Przewodniczący Oddziału (poprzedniej kadencji)
Teresa Galas - Skarbnik
Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
Bogusław Lutek - Sekretarz

Adres:
ul. Juliana Dunajewskiego 5
31-133 Kraków