Oddział Krakowski

OBECNIE BRAK SIEDZIBY

Przewodniczący Jerzy Łysiński - telefon: 784 332 196
mail: orzyc44@gmail.com


Jerzy Łysiński - Przewodniczący Oddziału
Bogusław Lutek - Sekretarz
Anna Skowron - Skarbnik
Maria Brodzicka - Członek Zarządu

Działalność Oddziału Krakowskiego w latach 2017-2021

W latach 2017- 2021 Oddział Krakowski SPAM uczestniczył w pracach Komisji d spraw Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, od 2019 roku przedstawiciel zarządu w imieniu organizacji bierze aktywny udział w Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Festiwalu Wolnej i Niezależnej, uczestnicząc w regionalnych i ogólnopolskich eliminacjach. Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej należy do największych przedsięwzięć w dziedzinie budowania edukacji patriotycznej młodzieży poprzez muzykę. W ramach każdej edycji nagradza się kilkudziesięciu wykonawców spośród olbrzymiej rzeszy zgłoszonych. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Polskę, lecz również dawne kresy Rzeczypospolitej. Z powodu pandemii w 2020 roku działalność ta była prowadzona zdalnie. Zarząd Oddziału angażuje się w kwestie pomocy osobom starszym, emerytowanym członkom SPAM, występując do instytucji krakowskich, opiniując podania itd. Członkowie zarządu służą także wszechstronną pomocą i konsultacjami członkom stowarzyszenia i wszystkim muzykom w zakresie dotyczącym uprawnień pracowników instytucji muzycznych, kwestii zdrowotnych itd., zarząd kontaktuje się także w sprawach środowiska z dyrektorami instytucji kultury. Z uwagi na zmiany w zakresie opiniowania kandydatur na dyrektorów instytucji kultury zarząd oddziału pełni rolę pomocniczą wobec delegowanych do Komisji Konkursowej przedstawicieli zarządu Głównego SPAM. Współpracę taką  w ramach konkursu przeprowadzonego w 2020 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego można uznać za bardzo owocną. Pandemia w poważny sposób wpłynęła na funkcjonowanie Oddziału, którego najaktywniejszymi członkami są najbardziej narażeni na jej konsekwencje seniorzy.