Oddział Warszawski

Zarząd Oddziału:

  • Prezes - Marta Straszyńska
  • Wiceprezes - Dorota Radomska
  • Wiceprezes - Krzysztof Furmańczyk
  • Sekretarz - Magdalena Kisielińska
  • Skarbnik – Marcin Stawiszyński
  • Członek Zarządu - Dorota Całek 
  • Członek Zarządu - Dorota Puchnowska-Aftyka

Do Oddziału Warszawskiego przynależą: Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło Opery Narodowej, Koło Warszawskiej Opery Kameralnej, Koło Seniorów OW, Koło Terenowe

Adres:

Dom Kultury "Kolorowa" 

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16

02-495 Warszawa 

tel. 604 050 362

e-mail: owspam@wp.pl