Samodzielne Koło Muzyki Dawnej

W czerwcu 2010 roku uchwałą Zarządu Głównego SPAM powstało Koło Muzyki Dawnej działające przy Zarządzie Głównym. Inicjatorami powstania Koła są młodzi wykonawcy muzyki dawnej, członkowie działających w Warszawie zespołów La Tempesta, Sabionetta oraz Le Passioni dell’ Anima. Celem działania Koła jest animacja wydarzeń artystycznych z udziałem Muzyki XIV-XIX wieku wykonywanej na instrumentach z epoki, jak również działalność edukacyjna związana z tą dziedziną.

Zarząd Koła: 

Agnieszka Obst-Chwała, Paweł Zalewski, Kamila Guz