Oddział Lubelski


Zarząd Oddziału:


Agnieszka Schulz-Brzyska-prezes, Grzegorz Biegas – viceprezes, 
Aleksandra Bubicz-Mojsa – sekretarz, 
Kinga Krzymowska- Szacoń - skarbnik, 
Jakub Gąska – viceskarbnik.  

Komisja rewizyjna:
Grzegorz Kowieski, 
Irena Sołtan - Wąsik, 
Małgorzata Tkaczyk

Kontakt:

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muyzków
ul. Leszczyńskiego 23 
20-680 Lublin 
oddzial.spam.lublin@wp.pl

ZAPRASZAMY NA FACEBOOKA ODDZIAŁU LUBELSKIEGO!!!