Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Samodzielne Koło nr 117 przy Filharmonii Opolskiej w Opolu

Mirosław Makowski - Przewodniczący 
Ilona Jachacz - Sekretarz 
Mikołaj Gałan - Skarbnik