Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz zakładania Kół SPAM w całej Polsce!
Kto może zostać członkiem SPAM?
- Członkiem rzeczywistym może być pełnoletni obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania, lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych lub szkoły muzycznej II stopnia;
2) czynnie uprawia działalność w zakresie tworzenia, wykonywania, utrwalania lub rozpowszechniania muzyki, pedagogiki lub publicystyki muzycznej albo w inny sposób zaangażowany jest w działalność muzyczną lub na rzecz muzyki.
Czytaj więcej »

UROCZYSTY KONCERT INAUGURACYJNY KOŁA SOLISTÓW I KAMERALISTÓW

Święto Muzyki

Koło Muzyki Dawnej oraz Koło Solistów i Kameralistów zapraszają na Święto Muzyki
Czytaj więcej »

Uroczysty koncert inauguracyjny KSIK

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków i Koło Solistów i Kameralistów zapraszają na uroczysty koncert inauguracyjny Koła Solistów i Kameralistów, który odbędzie się 28 czerwca w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Czytaj więcej »

Koncerty w biurze SPAM

Zespół Le Passioni dell’ Anima

Konferencja SPAM

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Domu Muzyka Seniora

Koncert w biurze ZG SPAM

50-lecie SPAM

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43