Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13.01.2022
Szanowni Państwo,

przypominamy, że do 31 stycznia 2022 roku Stowarzyszenia i Fundację są zobligowane do zgłoszenia osób będących w zarządach (również jednostek wyodrębnionych) do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Niezgłoszenie będzie skutkowało karą 1 000 000 zł. 

Prosimy pamiętać o zebraniu podpisów od członków Państwa zarządów pod dokumentem RODO, którego administratorem będzie Wasz Zarząd.

Szanowni Państwo, przypominamy również, że każda zmiana w Zarządzie jednostki musi być niezwłocznie zgłoszona przez Państwa jednostkę do KRS i Rejestru Beneficjentów.

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/