Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

05.09.2022

W dniu 15 września o godz. 17:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się spotkanie literacko-muzyczne, pod nazwą ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”.

Spotkanie ma na celu zapoznanie słuchaczy z dość rzadkim połączeniem sztuki literacko-muzycznej. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Sztuki w Krakowie, który przede wszystkim kojarzy się z licznymi wystawami rzeźby oraz malarstwa, które na co dzień odwiedzają nie tylko ich miejscowi entuzjaści, ale również rzesze turystów. Jest to więc doskonałe miejsce, aby móc zaprezentować inne dziedziny sztuki w nowej formie – literaturę i muzykę.

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele znanych twórców. W części literackiej zaprezentuje się: Wacław Holewiński - pisarz, prawnik, wydawca, redaktor, działacz opozycji demokratycznej
i więzień polityczny w PRL. Autor nagradzanych powieści, zastępca kierownika redakcji literackiej Programu Drugiego Polskiego Radia
. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Maria Sławek – skrzypce, wykładowczyni AMKP w Krakowie oraz UMFC w Warszawie, prezeska i współzałożycielka Instytutu Mieczysława Wajnberga, oraz Maciej Zimka – akordeon, wykładowca AMKP w Krakowie, laureat wielu konkursów muzycznych w dziedzinie instrumentalistyki i kompozycji.

W ramach wydarzenia prócz literatury i koncertu, znajdą się wywiady z literatami i muzykami
o ich życiu i twórczości oraz o kompozytorach i repertuarze wybranym na koncert, a publiczność będzie miała szansę na bezpośrednią dyskusję z nimi.

Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny poprowadzi pomysłodawca projektu Bożena Boba-Dyga: artystka interdyscyplinarna, poetka, wokalistka, kompozytorka i konserwatorka dzieł sztuki.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Art Forum, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Pałac Sztuki w Krakowie.

Patronami wydarzenia są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Mecenasem wydarzenia jest Holiday Inn Krakow City Centre

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA