Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny

20.07.2022

W dniu 4 sierpnia o godz. 17:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się spotkanie literacko-muzyczne, pod nazwą ,,Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny”.

Spotkanie ma na celu zapoznanie słuchaczy z dość rzadkim połączeniem sztuki literacko-muzycznej. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Sztuki w Krakowie, który przede wszystkim kojarzy się z licznymi wystawami rzeźby oraz malarstwa, które na co dzień odwiedzają nie tylko ich miejscowi entuzjaści, ale również rzesze turystów. Jest to więc doskonałe miejsce, aby móc zaprezentować inne dziedziny sztuki w nowej formie – literaturę i muzykę.

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele znanych twórców. W części literackiej zaprezentują się: Maria Duszka – poetka i dziennikarka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Piotr Spottek – dziennikarz i poeta, laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólnie prowadzą audycje Pod wielkim dachem nieba – w Radiu Muzyczna Cyganeria. W części muzycznej wydarzenia zaprezentują się Magdalena Wachowska – mezzosopran, laureatka wielu konkursów muzycznych, m.in. Teatralnej Nagrody Muzycznej im. J. Kiepuryoraz Iwona Sukienik – fortepian, założycielka zespołu kameralnego Scream Duo oraz
Prezeska Fundacji Kultura Brzmienia.
W ramach wydarzenia prócz literatury i koncertu, znajdą się wywiady z literatami i muzykami o ich życiu i twórczości oraz o kompozytorach i repertuarze wybranym na koncert, a publiczność będzie miała szansę na bezpośrednią dyskusję z nimi.
Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny poprowadzi pomysłodawca projektu Bożena Boba-Dyga: artystka interdyscyplinarna, poetka, wokalistka, kompozytorka i konserwatorka dzieł sztuki.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Art Forum, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Pałac Sztuki w Krakowie.
Patronami wydarzenia są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.
Mecenasem wydarzenia jest Holiday Inn Krakow City Centre
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA