Tarcza Antykryzysowa dla sektora kultury

01.05.2020

Niezwłocznie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji

kultury MKiDN przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z

zawieszeniem działalności w tym sektorze. Dzięki temu polscy artyści mogą dziś liczyć na

wielowymiarowe wsparcie ze strony państwa polskiego.


Poniżej prezentujemy podjęte działania i narzędzia wsparcia dla sektor kultury:

  1. Tarcza Antykryzysowa:

a) Dla osób na umowach cywilonoprawnych:


- trzykrotne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, zwolnione z podatku -

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/umowa-cywilnoprawna


b) Dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prowadzących jednoosobową

działalność gospodarczą (wybrane rozwiązania):


- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia przez 3 miesiące,

- pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,

- zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,

- umorzenie zaległości podatkowych,

- możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni,

- niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do

kwoty 5 000 zł,


- trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w

wysokości 2080 zł albo 1300 zł.


Szczegółowe informacje o mechanizmach wsparcia znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.


2) Utworzenie specjalnego programu „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł, w tym 20 mln na

stypendia dla twórców i artystów - rozstrzygnięcie w maju.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:


https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-

formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej.


3) Wielokrotne zwiększenie pomocy socjalnej MKiDN. Przyznanych zostało już ponad 900

zapomóg socjalnych po 1800 zł. Dalsze wsparcie jest sukcesywnie realizowane. Osoby w

trudnej sytuacji mogą aplikować o zapomogę kilkukrotnie, nabór i ocena są prowadzone w

trybie ciągłym.


Informacje o tej formie wsparcia są dostępne na stronie MKIDN:


https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow.


  1. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra

(uelastycznienia i bardziej liberalne podejście do oceany realizacji i rozliczenia projektów, uproszczenie zgłaszania zmian w projektach, możliwość obniżenia albo rezygnacji z wkładu własnego). Szczegółowe informacje o zakresie zmian znajdują się w komunikacie:

https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-

programach-mkidn-2020

5) Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do – co najmniej - 6,5 mln zł; możliwe uruchomienie II etap konkursu stypendialnego.

Informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia.

6) Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł

(https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-kreatywna-

europa/).


7) Specjalne wsparcie dla branży filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej

(https://www.gov.pl/web/kultura/szczegolne-regulacje-dla-kultury).


8) Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane (https://www.gov.pl/web/kultura/polska-wystapi-do-komisji-europejskiej-o-obnizenie- stawki-vat-na-ksiazki).


9) Przyspieszenie prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i utworzeniem Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.


10) Prace nad założeniami Programu Rekompensacyjnego na okres po epidemii z planowanym budżetem 50 mln zł.


11) Program NCK „Kultura-Interwencje” z budżetem 10 mln zł i – rozstrzygany zaraz po ogłoszeniu wyników programu „Kultura w sieci” (https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje).


12) Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.


13) Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.


14) Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji (wykładnia art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej -


https://www.gov.pl/web/kultura/dodatkowe-wynagrodzenie-w-sytuacji-zawieszenia-dzialalnosci-instytucji-kultury).


Ponadto minister kultury jeszcze w marcu wystosował apel do prywatnych nadawców radiowych i telewizyjnych o zwiększenie obecności na ich antenach utworów polskich twórców, a kilka dni temu zaapelował do samorządowców o konkretne gesty pomocy wobec instytucji i twórców leżące w zakresie kompetencji władz samorządowych, m.in. obniżkę czynszów lokali komunalnych oraz utrzymanie ich finansowania na niezmienionym poziomie (https://www.gov.pl/web/kultura/apel-

ministra-kultury-do-marszalkow-wojewodztw-prezydentow-miast-burmistrzow-starostow-i-wojtow).

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M