APEL BRANŻY KREATYWNEJ I PRACOWNIKÓW KULTURY DO WICEPREMIER, MINISTER ROZWOJU JADWIGI EMILEWICZ

23.04.2020

APEL BRANŻY KREATYWNEJ I PRACOWNIKÓW KULTURY DO WICEPREMIER, MINISTER ROZWOJU JADWIGI EMILEWICZ

W związku z informacjami o kontynuowanych pracach zespołów kryzysowych przy Ministerstwie Rozwoju, które zadecydują o uruchamianiu kolejnych rozwiązań i środków finansowych – w wysokości przekraczającej 100 miliardów złotych – na pomoc sektorom poszkodowanym w sytuacji pandemii COVID-19, dotarły do nas niepokojące głosy, że udział i interesy branży kreatywnej i sektora kultury są w tych pracach zmarginalizowane.

Jak wskazywał ostatnio Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej („Do kiedy potrwa katastrofa polskiej kultury”, 17.04.2020): „Dane GUS pozwalają szacować, że w polskim przemyśle kultury pracuje 300 tys. osób, około 2 proc. wszystkich zatrudnionych. Tyle samo co w hotelarstwie i gastronomii. Wartość dodana wytwarzana przez sektor kultury to ponad 30 mld zł, co odpowiada około 2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Nie można jednak wyłącznie do procentów zawężać wpływu kultury na gospodarkę. Proszę sobie wyobrazićreklamę, telewizję i internet bez muzyki i filmów. Kultura ma też wpływ na hotelarstwo, gastronomię, usługi, konsumpcję. W pewnych okresach w niektórych regionach może to dawać 10 proc. lokalnych budżetów. Tymczasem udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa to nie więcej niż 3 proc. PKB.”

Wzywamy o dopuszczenie przedstawicieli pracowników kultury i branży kreatywnej do pracy w zespołach kryzysowych oraz o powołanie zespołu kryzysowego dla sektora kultury, analogicznego do stworzonego dla branży turystycznej.

Forum Środowisk Sztuki Tańca

Fundacja Instytut Reportażu

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych

Gildia Reżyserów Polskich

Inicjatywa Dramaturżek, Dramatopisarek, Dramaturgów i Dramatopisarzy

Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy Inicjatywie Pracowniczej

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Polskie Stowarzyszenie Montażystów

Stowarzyszeni Autorów Zdjęć Filmowych (PSC)

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Unia Literacka

Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M