AKCJA ZNICZ – Pamięci Zmarłych Muzyków

16.10.2018


Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

W tym roku ponownie na cmentarzach warszawskich i podwarszawskich odbędzie się Akcja Znicz, zostaną zapalone znicze i położone plakietki z napisem W hołdzie i pamięci. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków na grobach osób zasłużonych dla polskiej kultury muzycznej. 

Serdecznie wszystkim zapraszamy do wzięcia udziału w akcji i upamiętnienia tych, których nie ma już wśród nas!!!!!