XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM

19.04.2017

XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
23 kwietnia 2017 r. (niedziela) 
Sala im. Józefa Elsnera Domu Studenckiego Dziekanka 
ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, Warszawa.

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.30.


PORZĄDEK OBRAD

XVII ZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW SPAM

dnia 23 kwietnia 2017 roku w Warszawie


 1. Rejestracja uczestników Zjazdu od godz. 10.00.

 2. Otwarcie Zjazdu (Prezes SPAM) godz.10.30.

 3. Wystąpienia gości Zjazdu.

 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom SPAM.

 5. Uchwalenie regulaminu obrad.

 6. Uchwalenie porządku obrad.

 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 8. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Wicesekretarza Zjazdu.

 9. Wybór Komisji Wnioskowej.

 10. Dyskusja na temat sprawozdań: Zarządu Głównego, Sądów Koleżeńskich, Głównej Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdań.

 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 12. Głosowanie zmian w statucie.

 13. Wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.


przerwa obiadowa (14.00 - 15.00)


 1. Ogłoszenie wyniku wyborów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.

 2. Informacja o wnioskach złożonych do Komisji Wnioskowej.

 3. Podjęcie uchwały Zjazdowej dotyczącej wyniku wyboru władz.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad ok. godz. 17.00.

         

XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków odbywa sie dzięki dotacji ZAW STOART.

http://stoart.org.plUwaga!

23 kwietnia odbywa się Orlen Warsaw Marathon, którego trasa przebiega również przez Krakowskie Przedmieście, ze względu na utrudnienia w ruchu prosimy o zapoznanie się z trasą maratonu poniżej

https://www.orlenmarathon.pl//sites/all/themes/orlenmaraton/files/utrudnienia.pdf

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M