Wielcy Polscy Muzycy

26.06.2024

Prof. Margerita Trombini-Kazuro – pianistka, klawesynistka i pedagog, była członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Urodziła się 19 listopada 1891 roku w Warszawie. Była córką Cezara Trombini – włoskiego skrzypka, dyrygenta, który przez kilkanaście lat był dyrektorem Opery Warszawskiej. Jej matką była Emilia Dąbrowska śpiewaczka. Ukończyła studia pianistyczne u prof. Rudolfa Strobla w Warszawie, a następnie wyjechała do Rzymu, gdzie w Accademia di Santa Cecilia uzyskała tytuł „Magistero” w klasie fortepianu Giovanniego Sgambatiegio. Pod kierunkiem Wandy Landowskiej studiowała grę na klawesynie, stała się również w tej dziedzinie wybitną specjalistką. Występowała na czołowych estradach w całej Europie. W 1923 zawiera związek małżeński z prof. Stanisławem Kazuro – wybitnym propagatorem kultury muzycznej, znanym kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w powojennej Warszawie, mającym wielkie zasługi w odbudowie uczelni.

W 1919 roku została przyjęta w poczet pedagogów Konserwatorium Warszawskiego przez ówczesnego dyrektora Emila Młynarskiego. Z uczelnią związała całe swoje życie. Wykształciła wielką liczbę wspaniałych polskich artystów. W okresie okupacji pracowała w konspiracji nauczając w konspiracyjnym konserwatorium na ulicy Sienkiewicza 12 w Warszawie oraz biorąc udział w koncertach w kawiarniach m.in. w kawiarni Dąbrowskiego przy ulicy Bagatela. Po wojnie wystąpiła z pierwszym recitalem chopinowskim w wyzwolonej Warszawie. Kontynuowała pracę pedagogiczną pełniąc przez wiele kadencji obowiązki kierownika Katedry Fortepianu. Była jurorem wielu konkursów międzynarodowych m.in. czterokrotnie konkursu Chopinowskiego w Warszawie, w USA, Rio de Janeiro, Moskwie, Padwie czy Lipsku. Za swoją działalność otrzymała szereg odznaczeń m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwową Nagrodę Artystyczną I stopnia i inne. Zmarła 1 stycznia 1979 roku w Warszawie.

Promowanie działalności artystów oraz koncertów i wydarzeń muzycznych o charakterze edukacyjnym współfinansowano ze środków ZAW STOART www.stoart.org.pl #stoart #stoartwspieramuzyke

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M