Promocja Polskich Muzyków

14.06.2024


Marlena Borowska - absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Studiowała u Mistrzów Bel Canto – I rok w klasie śpiewu solowego Prof. Kazimierza Pustelaka, dalsze lata i Dyplom u Prof. Haliny Słonickiej.

Współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Krajowym Biurem Koncertowym. Występowała w Belgii, Francji, Rosji, Białorusi, na Litwie, w licznych miastach Polski, a także w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Koncertowała z orkiestrami Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kapelli Grodzieńskiej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, z wybitnymi warszawskimi Zespołami Muzyki Dawnej m. in. z renesansową Sabionettą i barokową La Tempestą.

Jest uznaną solistką wielu renomowanych festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Często występuje jako ceniona solistka i kameralistka, stale poszerza repertuar, aktywnie koncertuje w kraju i za granicą, zbierając za swoje występy znakomite recenzje.

Bierze udział w ambitnych muzycznych projektach artystycznych z Artystami tj: Jadwiga Rappé, Wiesław Ochman, Kira Boreczko-Dal, Jacek Szymański, Darek S. Wójcik, Leszek Świdziński, Bogdan Makal, Tomasz Krzysica, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Rafał Majzner, ks. Zbigniew Stępniak, Rafał Sulima, Karol Gołębiowski, Katarzyna Olszewska, Mateusz Rzewuski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Zbigniew Graca, S. A. Wróblewski, Kazimierz Dąbrowski, W. N. Bormotow, Mirosław Feldgebel, Małgorzata Feldgebel, Agnieszka Obst-Chwała, Paweł Zalewski, Jakub Burzyński, Tytus Wojnowicz, śp. Kazimierz Kowalski, Maja Komorowska, Łucja Rećko-Żarnecka, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Marek Cichucki, Iwo Orłowski, Anna Mikolon, Robert Marat, Lilianna Stawarz, Justyna Rekść-Raubo, Martyna i Adam Pastuszka, Agnieszka Franków-Żelazny, Marina Biełaszuk, Dmitri Grinich, Edyta Fil, Audronė Eitmanavičiūtė, Dalia Jatautaitė, Šviesė Čepliauskaitė, Olena Skrok, Ella Susmanek, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, i inni.

Założycielka Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach (obecnie Specjalność: Wokalistyka), którym kieruje od 1992. W latach 2011-18 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Śpiewu Solowego i Akordeonu. Jej liczni wychowankowie, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, są studentami większości Akademii Muzycznych w Polsce oraz solistami Teatrów Operowych w kraju i na świecie.

Jest Członkiem Rzeczywistym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (od 2005 Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków), a także współtwórczynią autorskich programów dla Wydziałów Wokalnych oraz Przewodniczącą Komisji do spraw Programów Nauczania w Sekcjach Wokalnych PSM II st. powołanej przez Prof. Eugeniusza Sąsiadka przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, którego sopranistka jest Członkiem Rzeczywistym od 2001. W 2009 została wybrana do ścisłego składu Zarządu Głównego PSPŚ z siedzibą we Wrocławiu (3 kadencje: 2009-2013, 2013-2017, 2017-2021). Obecnie sprawuje funkcję Członka Komisji Rewizyjnej PSPŚ we Wrocławiu (w latach 2021-2024).

W latach 2002-2013 sprawowała, z przerwami, funkcję Wiceprezes Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej w Suwałkach. W 2014 została Wiceprezesem, od 2018 sprawuje funkcję Prezesa Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego im. Emila Młynarskiego w Suwałkach. Pomysłodawczyni i założycielka Interdyscyplinarnej Formacji Artystycznej CANTAREUM (2018) działającej przy STM.

W 2022 na zaproszenie założycieli, weszła w skład Zarządu Głównego Fundacji Muzycznej imienia Profesora Kazimierza Pustelaka z siedzibą w Warszawie, w którym pełni obowiązki Wiceprezesa

Jest cenioną i uznaną animatorką życia muzycznego, pomysłodawczynią wielu artystycznych przedsięwzięć muzycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pełni funkcję kierownika naukowego, artystycznego i organizacyjnego – autorskich, specjalistycznych, muzycznych kursów i seminariów m. in: międzynarodowych: rosyjskiej liryki wokalnej, muzyki nowej, kursu orkiestrowego; i ogólnopolskich: chopinowskiego, akordeonowego, mozartowskiego, wokalnych, barokowych, aktorskich, choreograficznych, oraz kursów orkiestrowych i wokalnych - warsztatów operowych, wokalno-aktorskich (ponad 100 zrealizowanych form edukacyjnych). Jest także organizatorką ponad 40. koncertów dobroczynnych. Jest pomysłodawczynią, Dyrektorem Artystycznym, Programowym i Organizacyjnym: V Ogólnopolskich Festiwali Sztuki Wokalnej im. Prof. Haliny Słonickiej (w tym V Ogólnopolskich Konkursów Wokalnych im. Prof. Haliny Słonickiej) w latach 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 oraz IX edycji Międzynarodowych Festiwali ARS MUSICA w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie. W 24-26.08.2018 powołała i zorganizowała I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Prof. H. Słonickiej dla Uczniów, Studentów i Absolwentów w Suwałkach, w którym sprawowała obowiązki Dyrektora Konkursu. II edycja konkursu odbyła się w Suwałkach w dniach 19-22.08.2021.

Pomysłodawczyni i realizatorka 3. scenicznych adaptacji oper W. A. Mozarta t.j.: Wesele Figara 2013, Cosi fan tutte 2014, Don Giovanni 2015 we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury i Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją K. Dąbrowskiego oraz #DonMoniuszkoProject! S. Moniuszki / A. Fredry – Nowy Don Kichot czyli sto szaleństw 2019 we współpracy z SOK i Kameralną Orkiestrą Festiwalową pod dyrekcją K. Dąbrowskiego.

W latach 2017, 2018, 2019. zrealizowała międzynarodowe, autorskie projekty tj. I, II i III Cykl Koncertów Kameralnych-Nowe Interpretacje

W latach 2022, 2023 zrealizowała kolejne, międzynarodowe, cieszące się wielkim powodzeniem, autorskie projekty edukacyjno-artystyczne tj. I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy, Białystok – Suwałki – Sejny – Kowno – Wilno – Warszawa, w dniach 21 kwietnia – 11 grudnia 2022 oraz kolejną edycję II Międzynarodowego Festiwalu CANTAREUM 2023, Muzyczne Skarby Europy, Suwałki – Sejny – Gdańsk – Kowno – Soleczniki – Warszawa – Białystok, w dniach 20 maja – 22 grudnia 2023. W obydwu edycjach festiwalu CANTAREUM wziął m.in. udział wybitny tenor Maestro Wiesław Ochman, prowadząc Mistrzowskie Seminaria Sztuki Wokalnej.

Obecnie pracuje nad realizacją III edycji Międzynarodowego Festiwalu CANTAREUM 2024, Muzyczne Skarby Europy, Suwałki – Białystok – Sejny – Gdańsk – Wilanów – Wilno – Kowno – Warszawa, w dniach 18 maja – 8 grudnia 2024.

Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje. W 2016 prowadziła Master Class na Akademii Muzycznej Vytautas Magnus University w Kownie na Litwie. W dn. 24.05 2024 została przyjęta do grona konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Marlena Borowska została zaproszona przez redakcję BPH do opublikowania biogramu, który ukazał się w VIII Tomie Encyklopedii OSOBISTOŚCI Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. BRITISH PUBLISHING HOUSE Britishpedia, London, United Kingdom (publikacja w 2022)

Wielokrotnie nagradzana za twórczość artystyczną, pedagogiczną i organizatorską. Przyznane Nagrody Dyrektora PSM I i II stopnia w Suwałkach w latach: 1994, 1995, 1998, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024

- Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk przyznane w latach: 2002, 2004, 2005, 2006

- Nagroda Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej w Suwałkach 2007

- Odznaka Specjalna ,,Przyjaciel Dziecka”, Zarząd Główny TPD za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Warszawa, 2007 r.

- Nagroda Jubileuszowa Miasta Suwałki w XX lecie działalności (24.02.2012 r.) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

W 2013 została uhonorowana m.in. odznaczeniem nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2014 otrzymała od Prezydenta Miasta Suwałk doroczną, prestiżową Nagrodę Włócznię Jaćwingów za wybitne zasługi na rzecz miasta Suwałk, w 2016 indywidualną Nagrodę Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w tym szczególnie za sukcesy w upowszechnianiu muzyki operowej. W 2017 Marlena Borowska została odznaczona Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest także Laureatką Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2016/2017. W 2018 została uhonorowana Nagrodą Jubileuszową Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i pedagogicznej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Indywidualną Nagrodą (I stopnia) Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W 2021 ponownie została laureatką indywidualnej Nagrody Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Również w 2021 otrzymała 4. Indywidualną Nagrodę Dyrektora CEA w Warszawie. Artystka w roku 2023 ponownie została Laureatką Nagrody Jubileuszowej Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Suwałki 31.01.2023, została także Stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury przyznane na nagranie płyty i koncerty z Pieśniami Wybranymi Zoltána Kodály’a, wręczone 20.02.2023 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, natomiast na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z siedzibą w Warszawie 14.02.2023 r. otrzymała Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wręczony 05.06.2023 r. w MKiDN w Warszawie. W 2024 prowadzone przez Marlenę Borowską, którego jest Prezesem, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego otrzymało Nagrodę Jubileuszową Miasta Suwałki za wszechstronną działalność w zakresie szerzenia kultury wysokiej.Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M