MKiDN proponuje rozszerzenie uprawnień emerytalnych tancerzy i muzyków

07.11.2023

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje rozszerzyć uprawnienia emerytalne niektórych zawodów artystycznych poprzez nadanie statusu pracy w szczególnych warunkach zawodom scenicznym wymagającym bardzo dużej wydolności oddechowej lub koordynacji i sprawności ruchowej oraz przyznanie niektórym grupom artystów prawa do emerytur pomostowych, a w pewnych przypadkach obniżenie wieku wymaganego do otrzymania tego świadczenia.


Procedowany w lipcu 2023 r. projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych nie trafił do uzgodnień do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nie był w żaden sposób z nim konsultowany. Resort kultury niezwłocznie po uzyskaniu informacji o procedowaniu dokumentu opracował projekt poprawki odnoszący się do uprawnień artystów wykonujących zawody w warunkach szczególnie trudnych. Poprawka nie została jednak włączona do prac nad projektem, który we wrześniu 2023 r. wszedł w życie.

Proponowane przez MKiDN zmiany w Ustawie

Zgodnie z przygotowaną przez MKiDN poprawką, do pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej włączeni byliby muzycy grający na instrumentach dętych wykonujący prace wymagające wysokiej wydolności oddechowej, a także muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych wykonujący prace wymagające bardzo wysokiej precyzji, koordynacji i sprawności ruchowej.

Ponadto przygotowany projekt przewiduje zmiany w zakresie prawa do emerytury pomostowej i wieku koniecznego do jej otrzymania:

  1. tancerze zawodowi – co najmniej 40 lat dla kobiet i co najmniej 45 lat dla mężczyzn (dotychczas objęci ustawowym wiekiem – 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn);
  2. soliści wokaliści oraz muzycy grający na instrumentach dętych – co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych);
  3. muzycy grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych – co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych).

Opracowana w MKiDN poprawka pozostaje gotowa do wdrożenia przez nowo powołany Sejm RP.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-proponuje-rozszerzenie-uprawnien-emerytalnych-tancerzy-i-muzykow

Benefity członkowskie

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M