WspieraMY

06.12.2021
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca kontynuuje Program wspieraMY 
6 grudnia 2021 

Program uruchomiony wiosną zeszłego roku był odpowiedzią na oczekiwania oraz potrzeby środowiska tanecznego i muzycznego. Na skutek pandemii artyści znaleźli się w trudnej sytuacji pod względem ekonomicznym, zawodowym, społecznym, a także psychicznym. Do tej pory muzycy i tancerze skorzystali z ponad 1500 godzin poradnictwa psychologicznego on–line. 

Ze względu na niesłabnące zainteresowanie NIMIT będzie w kolejnych latach rozwijać Program wspieraMY, zmieniając nieco jego formułę oraz poszerzając go o inne formy pomocy. Będą to: psychoterapia, diagnostyka psychologiczna, diagnostyka psychomuzyczna, a w przyszłym roku – coaching. 

Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych: 
• artystów muzyków – uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów, 
• artystów tancerzy – uczniów i absolwentów szkół baletowych, studentów uczelni kształcących w kierunkach związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów. 

Pomocy psychologicznej udzielają: 
- muzykom: dr Małgorzata Chmurzyńska i dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk Psycholożki muzyki mają pełne magisterskie wykształcenie psychologiczne i muzyczne, a ponadto wieloletnie muzyczne doświadczenie zawodowe (praca pedagogiczna w szkołach muzycznych wszystkich stopni, praca artystyczno–wykonawcza jako członek orkiestry, jako akompaniator, jako dyrygent chóralny) 
- tancerzom: mgr Małgorzata Ziółkowska Psycholożka tancerzy jako absolwentka kierunku tańca oraz choreoterapeutka, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w środowisku tancerzy, posiada znakomitą znajomość specyfiki tego obszaru działalności artystycznej. 

Z oferty Programu wspieraMY można korzystać bezpłatnie do końca tego roku, natomiast w 2022 roku powiększy się pakiet usług i będą one częściowo płatnie. Więcej szczegółów na temat oferty Programu można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: https://nimit.pl/wspieramy/ 

Kontakt dla mediów: Agata Szymczak: +48 785 310 000 agata.szymczak@nimit.pl