APEL do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnego i systemowego wsparcia grupy zawodowej artystów freelancerów

13.11.2020
Szanowni Państwo,

ZG SPAM dołącza się do apelu Pani Weroniki Sławińskiej z Bydgoszczy, puzonistki, freelancerki. 

Obecnie w najgorszej sytuacji znaleźli się muzycy - freelancerzy często z wyższym wykształceniem muzycznym, którzy z powodu braku pracy etatowej w instytucjach kultury, znaleźli sposób na pozostanie w zawodzie muzyka, pracując "dorywczo" na umowy o dzieło i umowy zlecenie. Często udaje się im przeżyć z miesiąca na miesiąc, opłacić rachunki, ale nie starcza na comiesięczne opłacanie ZUS, ponieważ w jednym miesiącu jest koncert a może nawet dwa, a w kolejnym nie ma. 
Sytuację rozwiązałoby w znacznym stopniu wprowadzenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, dzięki której artyści, którzy zarabiają najmniej uzyskiwaliby comiesięczną dopłatę do ubezpieczenia nawet w wysokości 80%. Zarząd Główny SPAM od początku powstawania tej Ustawy prowadził konsultacje z muzykami, członkami SPAM i działał aktywnie na rzecz jej powstania. Po zebraniu Komisji antykryzysowej do spraw kultury przy MKIDN wiemy, że trwają końcowe prace nad Ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego.  
Mamy nadzieję, że apele i listy płynące z różnych organizacji i od samych artystów przyśpieszą pracę nad tą niezwykle ważną dla środowiska wszystkich Artystów Ustawą. 

 APEL

do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego
w sprawie pilnego i systemowego wsparcia grupy
zawodowej artystów freelancerów

Podobnie jak wszystkim ludziom i większości grup zawodowych, również nam –przedstawicielom kultury: muzykom, tancerzom, reżyserom, aktorom, choreografom, scenografom, pandemia COVID-19 wywróciła życie.

Do marca tego roku nasze życie toczyło się na scenach. Podczas licznych tras koncertowych, spektakli, projektów artystycznych. Odbywały się one w miasteczkach i metropoliach, przed publicznościami kameralnymi oraz tysięcznymi. Było to możliwe dzięki wcześniejszym latom nauki
i niezliczonej liczbie godzin spędzonych na próbach. Będąc w zawodzie, wciąż się kształcimy, dążymy do perfekcji.

Miejsce, w którym jesteśmy obecnie, nie pozwala nam myśleć pozytywnie o tym, co będzie. Pojęcie „wczoraj”, to dla nas ponad osiem miesięcy bez pracy i dochodów. „Jutra”, póki co, zawodowo, dla nas nie ma. Są problemy, trudne życiowe wybory. Drżymy ze strachu o byt: nasz
i najbliższych.

My, niżej podpisani, wykonujący zawody w szeroko pojętej kulturze, jako artyści freelancerzy, nie posiadamy umów o pracę z teatrami, filharmoniami, operami. Instytucje te nie mają tylu etatów. Nie mamy comiesięcznych wynagrodzeń, nasz zarobek nie opiera się na wypłacanych tantiemach.
Ze względu na brak ciągłości świadczenia pracy przez rok w ramach stałej umowy, nie możemy liczyć na zasiłek z urzędu pracy.

Realizowaliśmy i spełnialiśmy się w tym co robiliśmy. Jednak jakkolwiek było wcześniej, opierając się tylko o umowy o dzieło i zlecenia, już wtedy trudno było nazwać nasz rynek pracy stabilnym. Jak więc nazwać ten rynek teraz: bez umów o dzieło, bez umów zleceń, bez dochodów, bez perspektyw. Ogromną różnicę w naszych przychodach w zestawieniu z tym rokiem pokazuje rozliczenie PIT za 2019 rok, który stanowi efektywny punkt odniesienia strat, które ponosimy.

Szanowny Panie Premierze, doceniamy wsparcie uzyskane z jednej z tarcz antykryzysowych. Jego zakres, który był jednorazowy i mniejszy od minimalnego wynagrodzenia jest dalece niewystarczający. Niestety, duża część z nas, z powodu np. odwołanych tras koncertowych; a co za tym idzie braku możliwości zawarcia umów cywilno – prawnych, a w innych przypadkach nawet ich rozwiązywania, nie mogła też skorzystać z tzw. Postojowego. Zwracamy się z pilnym apelem o objęcie naszej grupy zawodowej stałą i systemową pomocą finansową. Pokładamy ogromną nadzieję w zrozumieniu przedstawionego – życiowego z naszego punktu widzenia - problemu. Oczekujemy podjęcia przez rząd wiążących działań, ratujących naszą grupę zawodową. Grupę złożoną z jednostek, które tworzą wyjątkową dla nas wszystkich polską kulturę.

TU MOŻNA PODPISAĆ APEL:

https://podpisz.to/petycja/apel-do-prezesa-rady-ministrow-pana-mateusza-morawieckiego-w-sprawie-pilnego-i-systemowego-wsparcia-grupy-zawodowej-artystow-freelancerow,666