ZACZYNAMY NOWĄ AKCJĘ SPAM!

02.05.2019Zapraszamy do zapoznania się z Akcją Legalna Muzyka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zorganizowanej dzięki dofinansowaniu ZAiKS i do przesyłania pytań na adres stowpolartmuz@gmail.com w tematach: 

Pozyskiwanie nut w sieci i legalne korzystanie z publikacji nut przez artystów muzyków.

Legalne publiczne odtwarzanie muzyki.