Zapraszamy do Koszalina!

24.01.2020

W przeddzień  92. urodzin Profesora Andrzeja Cwojdzińskiego (ur. 25.1.1928) w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie uroczysty koncert poświęcony twórczości Jubilata. Wykonawcami będą muzycy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki oraz  pedagodzy i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.

Rola Profesora dla kultury muzycznej naszego miasta i kraju trudna jest do przecenienia. Był m.in. wieloletnim dyrektorem i szefem artystycznym Filharmonii w Lublinie do 1963. Od 1964 zajął analogiczne stanowiska w Filharmonii w Koszalinie,  którą kierował do 1979, będąc zarazem inicjatorem i kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967–1999) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972–1980). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Kompozytor i wykładowca akademicki. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.