ZAPRASZAMY NA KONCERT

22.07.2018

FILHARMONIA im. ROMUALDA TRAUGUTTA

Założona przez Tadeusza Kaczyńskiego w 1983 roku

Krzysztof Kur – Dyrektor Ryszard Cieśla – Dyrektor Artystyczny


Polskie drogi do Niepodległości

Festiwal Lato Seniora – środa, 1 sierpnia 2018 godz. 17.05Walcząca Warszawa (Marsz Śródmieścia)

słowa Eugeniusz Żytomirski („Czarny”) i Zbigniew Krukowski („Korwin”)

muzyka Zbigniew Krukowski („Korwin”)

Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Anna Parysz – sopran, Katarzyna Szymkowiak – mezzosopran, Arnold Kłymkiw – tenor, Krzysztof Kur – tenor, Rafał Kucharski – baryton, Jakub Milewski – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST Maurycego Mochnackiego


WOJAK (1830) op.74 nr 10, WN 34

(Rży mój gniady, ziemię grzebie...)

słowa Stefan Witwicki, muzyka Fryderyk Chopin

Krzysztof Kur – tenor, Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST Stanisław Wyspiański „Noc Listopadowa” - fragment


ORZEŁ BIAŁY (1830)

(Ciężko ranny w boju chwały)

słowa anonimowe, muzyka Karol Kurpiński (?)

Dorota Lachowicz – mezzosopran (całość), Ewa Pelwecka – fortepian


CZARNA SUKIENKA

(Schowaj matko suknie moje...)

słowa Konstanty Gaszyński (1832), muzyka anonimowa

Dorota Późniecka – sopran, Ewa Pelwecka – fortepian


CHORĄGIEWKA (lipiec 1832)

(Widzisz dziewczę chorągiewkę)

słowa Maurycy Gosławski, muzyka anonimowa

Krzysztof Kur – tenor, Witold Żołądkiewicz – baryton, mężczyźni (ostatnie 4 takty), Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST Romualda Traugutta 1863


SYGNAŁ

(W krwawem polu srebrne ptaszę)

słowa: Wincenty Pol, muzyka: Alfred Bojarski

Krzysztof Kur – tenor, Ewa Pelwecka – fortepian


MARSZ STRZELCÓW

słowa i muzyka: Władysław Ludwik Anczyc

Witold Żołądkiewicz – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


ŚPIEW ANNY

słowa: Józef Kościelski, muzyka: Stanisław Moniuszko

Dorota Lachowicz – mezzosopran, Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST Józefa Piłsudskiego


UŁAN I DZIEWCZYNA

słowa Franciszka Kowalskiego, muzyka Wenzla Roberta Gallenberga (1831)

Dorota Lachowicz- mezzosopran, Witold Żołądkiewicz – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


BIAŁE RÓŻE

słowa J. Landaua i K. Wroczyńskiego, muzyka Mieczysława Kozar-Słobódzkiego (1918)

Dorota Późniecka – sopran, Ewa Pelwecka – fortepian


ROZMARYN

słowa Wacława Denhoff-Czarnockiego, melodia ludowa (1915)

Witold Żołądkiewicz – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


WIERSZ Edwarda Słońskiego „Nieznany obrońca Lwowa”


PIECHOTA

słowa i muzyka Leon Łuskino (1918)

wszyscy mężczyźni, Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST – Biuletyn Informacyjny z 2.VIII.1944


Naprzód do boju (Hymn Polski Podziemnej/Hymn Armii Krajowej)

słowa Kazimierz Kumaniecki („Kozakiewicz”, „Jutro”, „Aniela”), muzyka „Pochmurny”

Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Anna Parysz – sopran, Katarzyna Szymkowiak – mezzosopran, Arnold Kłymkiw – tenor, Krzysztof Kur – tenor, Rafał Kucharski – baryton, Jakub Milewski – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


Hej, chłopcy, bagnet na broń

słowa. i muzyka Krystyna Krahelska („Danuta”)

Arnold Kłymkiw – tenor, Krzysztof Kur – tenor, Rafał Kucharski – baryton, Jakub Milewski – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian


TEKST „Warszawianka” nr 5 z 12.VIII.1944


Modlitwa obozowa (Modlitwa AK/Modlitwa partyzancka)

słowa i muzyka Adam Kowalski

Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Anna Parysz – sopran, Katarzyna Szymkowiak – mezzosopran, Arnold Kłymkiw – tenor, Krzysztof Kur – tenor, Rafał Kucharski – baryton, Jakub Milewski – baryton, , Ewa Pelwecka – fortepian


WIERSZ Antoniego Słonimskiego „Polska”


HYMN PIERWSZEJ BRYGADY

słowa Adama Hałasińskiego i Tadeusza Biernackiego (1917-1918)

WSZYSCY


Ewentualny bis:


PRZY SADZENIU RÓŻ /SADŹMY RÓŻE/ (1831)

(Sadźmy, przyjacielu, róże...)

słowa Seweryn Goszczyński, muzyka anonimowa

WSZYSCYWykonawcy koncertu:


Karolina Róża Kowalczyk – sopran, Anna Parysz – sopran, Dorota Późniecka – sopran,

Dorota Lachowicz – mezzosopran, Katarzyna Szymkowiak – mezzosopran,

Arnold Kłymkiw – tenor, Krzysztof Kur – tenor, Rafał Kucharski – baryton, Jakub Milewski – baryton, Witold Żołądkiewicz – baryton, Ewa Pelwecka – fortepian, Jakub Sasak - aktor

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M