ZG SPAM uchwalił składkę dla nie pracujących na etacie.

27.06.2017
ZG SPAM  podczas zebrania 22.06.2017 r. przyjął propozycję aby osoby, które ukończyły 35 lat a nie pracują na etacie opłacały składkę W wysokości 10 zł miesięcznie.
W zakładce "dokumenty członkowskie" zostanie opublikowana nowa tabela wysokości składek członkowskich.

Deklaracja Składek Członkowskich